Bvas vraagt om accreditering tijdelijk ‘on hold’ te zetten

Bvas stelt vast dat een hele reeks tele-congressen en -seminars waarvoor accreditering werd aangevraagd uiteindelijk niet kan doorgaan. De artsen presteren bovendien al maandenlang overuren om de Covid-19-crisis het hoofd te bieden, waardoor er minder tijd beschikbaar is om extra bijscholing te volgen. Vandaar de vraag om de accreditering tijdelijk op te schorten.

De Accrediteringsstuurgroep besliste half juni om LOK’s en navorming onder de vorm van tele-vergaderingen zonder specifieke voorwaarden toe te laten tot het einde van 2020. Nu, vier maanden later, blijkt dat tal van dergelijke (tele)congressen en seminars niet georganiseerd worden waardoor het voor veel artsen moeilijk is om de nodige accrediteringspunten te verzamelen. Daarom dringt het syndicaat aan om de accreditering tijdelijk te bevriezen.

5 CP's standaard

De Covid-19-epidemie noodzaakt artsen sowieso om zich specifiek hiervoor continu bij te scholen. De accrediteringsstuurgroep heeft dit deels gehonoreerd door, voor de periode van maart tot juli van dit jaar, 5 creditpoints standaard toe te kennen aan elke arts. Als blijk van waardering voor de geleverde inspanningen, de gevolgde procedures en het opzoekwerk in verband met de Covid-19-crisis, moet voor die 5 punten geen bewijs van gevolgde bijscholing geleverd worden.

Met de tweede coronagolf in aantocht zullen huisartsen en specialisten geen tijd meer overhouden voor accrediteringsactiviteiten. De zorg voor patiënten zal al hun tijd en energie vergen. In deze context is het voor artsen onmogelijk om, ook voor de tweede helft van dit jaar, aan de gebruikelijke voorwaarden voor accreditering te voldoen.

Bvas vraagt aan de Accrediteringsstuurgroep om met dit alles rekening te houden en begrip te tonen voor de artsen, die de hen resterende energie absoluut voor hun patiënten willen voorbehouden.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.