Beste arts in opleiding, wilt u het rectaal toucher op uw stagemeester oefenen?

Ongepast seksueel gedrag is een hot topic in meer dan één betekenis van het gezegde. Ook artsen krijgen ermee te maken. Hoe lager de hiërarchische positie van de arts, hoe groter het risico. Vrouwelijke artsen in opleiding vallen het vaakst in de prijzen.

Eén en ander blijkt uit een enquête die het Nederlandse vakblad ‘Medisch Contact’ dit voorjaar uitvoerde. In totaal namen 3.098 artsen en 440 geneeskundestudenten/artsen in opleiding deel. In de volledige groep hadden 942 personen te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (bijna 30%). Bij bijna de helft gebeurde het tijdens hun vervolgopleiding.

Van de 440 geneeskundestudenten/artsen in opleiding maakten er 86 een seksueel grensoverschrijdende situatie mee, goed voor 20%. Bij artsen in opleiding gebeurde dat tweemaal zo vaak als bij geneeskundestudenten.

Bijna een vijfde van de betrokken groep zegt gevolgen te hebben ervaren onder vorm van psychische of lichamelijke klachten. Een slachtoffer verwoordt het als volgt: “Ik krijg nu nog elke keer een onprettig gevoel als ik hem zie en eraan denk.”

De seksueel overschrijdende situaties zijn van uiteenlopende aard. Bij bijna driekwart van de respondenten die iets meemaakten, gaat het om ongepaste grapjes en opmerkingen. Maar 60% van hen meldt (ook) ongewilde aanrakingen.

Eén arts vertelt dat een huisartsopleider tijdens haar stage een opmerking maakte over haar uiterlijk en haar aanraakte. “En hij stelde zelfs voor een rectaal toucher te oefenen op hem. Ik heb een officiële klacht ingediend bij de opleiding. Na onderzoek bleek het al eerder te zijn gebeurd, maar door zijn machtspositie durfde niemand er officieel iets mee te doen, tot mijn klacht er lag.”

Andere seksueel grensoverschrijdende situaties, zoals seks tegen de wil, werden minder vaak genoemd. Wél lijken afbeeldingen en teksten die worden verspreid via sociale media en mails in opmars te zijn. Een respondent geeft als voorbeeld: “Een collega-waarnemer vroeg mijn mailadres voor overleg over diensten. Vervolgens stuurde hij me foto’s van zijn erectie.”

Minder dan 10% van de respondenten die iets meemaakten, neemt maatregelen en meldt het bijvoorbeeld bij een leidinggevende.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.