Aanslagen in Brussel: gratis zorgverstrekking voor slachtoffers?

Na de aanslagen in Parijs kondigde Marisol Touraine, de Franse minister van Volksgezondheid, aan dat ze onmiddellijk werk zou maken van de invoering van gratis gezondheidszorg  en vereenvoudigde procedures voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor slachtoffers van terrorisme. Hoe zit dat bij ons?

Deze voorstellen worden volgens onze collega’s van de Quotidien du médecin al opgenomen in het wetsvoorstel over de financiering van de sociale zekerheid (PLFSS) dat in eerste lezing door de Senaat werd goedgekeurd. Dit moest in werking treden in 2016, maar naar aanleiding van de aanslagen van 13 november 2015 besliste Marisol Touraine de maatregel zonder dralen door te voeren. De personen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een speciaal attest dat hun de mogelijkheid biedt hun recht af te dwingen bij zorgverstrekkers en zorginstellingen. “Het is de bedoeling alle administratieve rompslomp weg te werken zodat de slachtoffers de kwijtschelding kunnen genieten van elke eigen financiële tegemoetkoming. Het zorgt tevens voor een versoepeling van de toekenningsvoorwaarden voor een dagelijkse schadevergoeding door hun eigen ziekenfonds”, gaf de minister via de Quotidien du médecin meer uitleg.

En in België? Er gaan stemmen op om gratis zorg aan te bieden aan de slachtoffers van aanslagen. Mounia Mejbar (PS en voorzitter van de raad van bestuur van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) pleit er op haar Facebook-pagina ten persoonlijke titel voor dat “de overheid de kosten op zich neemt die veroorzaakt worden door deze aanslagen, de medische kosten door kwetsuren en door hospitalisaties die niet ten laste van het ziekenfonds vallen, en de kosten gelieerd aan een overlijden, een begrafenis, crematie of repatriëring van een lichaam”.

Aan De Specialist verklaarde het kabinet-De Block dat het de problematiek van de kostprijs van de zorg voor de slachtoffers wil bestuderen, maar dat alle energie sinds de aanslagen gaat naar de optimale organisatie van de hulpverlening, de verzorging van de slachtoffers en de veiligheid van de bevolking. “Dat was de voorbije dagen onze prioriteit”, reageert het kabinet. “De minister wil nogmaals de betrokken zorgverleners bedanken voor hun inzet. We zullen nu van meer nabij de impact van de aanslagen onderzoeken, bijvoorbeeld inzake de kostprijs van de zorg.”

Hotlines

Verschillende hulplijnen staan ter beschikking van de slachtoffers en hun families.

  • Partenamut (Onafhankelijke Ziekenfondsen) opende een hotline om zijn klanten die slachtoffer zijn van de aanslagen en hun familie te ondersteunen: 02/549.76.70 (keuze 3). Deze dienst biedt begeleiding bij alle vragen in verband met gezondheid en ziekenfonds; administratieve begeleiding; coördinatie van de stappen die bij het ziekenfonds moeten worden gezet om schadevergoeding te krijgen; coördinatie van hulp- en zorgverlening thuis; psycho-sociale ondersteuning en centralisatie van de opvolging.

  • Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) liet weten dat Nederlandstalige slachtoffers zich voor psychologische ondersteuning kunnen richten tot de dienst slachtofferhulp van de Centra voor Algemeen welzijn op het nummer 078/150.300 of via www.caw.be. Ze kunnen ook terecht bij Tele-Onthaal (106).

  • Voor psychologische ondersteuning kunnen slachtoffers die wonen in Wallonië of Brussel terecht bij Télé-Accueil (107) of bij de dienst slachtofferhulp van de Brusselse politie, die hen zal leiden naar de meest aangewezen dienst slachtofferhulp van de lokale politie.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.