Onderzoekscommissie seksueel misbruik - Slachtoffers vragen stopzetting subsidies Kerk en degelijke vergoeding

Enkele slachtoffers, die eerder getuigden in de documentairereeks 'Godvergeten', pleiten onder meer voor een stopzetting van de subsidies voor de Kerk, de annulering van verjaring bij kindermisbruik en een degelijke vergoeding voor de slachtoffers. In beklijvende en emotionele getuigenissen voor de parlementaire onderzoekscommissie naar het seksueel misbruik in de Kerk en daarbuiten riepen ze in duidelijk bewoordingen op om de onderste steen boven te halen.

Ze spraken over fysieke en emotionele schade maar ook over de eenzaamheid en problemen waarmee ze kampen.

De onderzoekscommissie naar seksueel misbruik werd in de Kamer opgericht naar aanleiding van de VRT-documentairereeks 'Godvergeten'. Patrick Nieuwkerk, Jean Borms en Jan Puype waren de eerste slachtoffers die aan het woord kwamen in de commissie. 

Nieuwkerk, die op zeer jonge leeftijd jarenlang misbruikt is, vraagt om te onderzoeken "hoe jongens als ik als vuilniszakken behandeld zijn en doorgegeven zijn". "Het begon met een priester en vervolgens kwam ik in een pedofilienetwerk terecht, waarin een senator van een politieke partij en een kinderarts zaten."

Over de arbitragecommissie die na de vorige commissie over seksueel misbruik in de Kerk werd opgericht om slachtoffers in verjaarde dossiers te vergoeden, zijn de slachtoffers kritisch. Slachtoffers werden toen ingedeeld in categorieën. "Ik ben ingedeeld in de zwaarste categorie, maar we zijn allemaal slachtoffers", verklaarde Nieuwkerk. "Waarom wil je mij betalen? Om de emoties waar ik niet mee kan omgaan, om mijn eerste zelfmoordpoging, omdat mijn dochter mij niet mag aanraken, omdat ik al zestien jaar alleen woon omdat ik niemand naast mij in bed verdraag?"

Hij verklaarde nog dat hij vijftig tot zestig uur per week werkt om zijn lichaam te vermoeien om toch een paar uur te kunnen slapen. "Ik zal altijd 's nachts om vier uur wakker worden. Ik heb ermee leren leven. Ik hou vol omdat ik niet wil dat mijn dochter een vader heeft die zelfmoord heeft gepleegd", zei hij nog.

Schaamte overheerst nog altijd

Nieuwkerk erkende wel dat vergoedingen nodig zijn voor slachtoffers die het niet breed hebben en hulp nodig hebben. Een van hen is Jan Puype. Hij heeft een vergoeding gekregen, "maar dat geld is snel op als ik twee keer per week naar de psychiater wil gaan. Ik heb het niet breed en ik kan het mij niet permitteren om elke week te gaan, terwijl ik wel vijftien pillen per dag moet nemen."

Puype schetste de situatie waarin hij terecht is gekomen. "Ik ben mijn gezin kwijt, ben ziek, heb nog steeds nachtmerries en een enorm laag zelfbeeld. Mijn vriendenkring is enorm beperkt", zei hij. "De schaamte overheerst nog altijd. Ik ben een aantal jaar geleden met mijn verhaal naar buitengekomen en ik had lang het gevoel dat ik alleen was. Terwijl er tegen mijn dader, die nog altijd leeft, 123 klachten zijn ingediend."

Een derde slachtoffer, Jean Borms, verklaarde in zijn getuigenis dat hij hoopte dat iedereen in de zaal hem goed kon verstaan, want hij heeft moeite met spreken wegens de vele agressie die hij te verduren heeft gekregen. Hij vertelde hoe hij als wees in een instelling van de Broeders van Liefde terechtkwam, waar hij jarenlang door drie broeders is misbruikt, zowel seksueel als fysiek. Omdat hij geen thuis had waar hij terecht kon, kon het misbruik ook tijdens de schoolvakanties doorgaan. Wanneer hij zijn verhaal aan de broeder-prefect vertelde, kreeg hij het verwijt te liegen. Nadien pakten de daders hem nog harder aan. Ook later, toen hij zijn verhaal deed in een geestelijk gezondheidscentrum, werd hij niet geloofd.

Op de school heeft hij niet goed kunnen leren schrijven en rekenen. Lezen gaat, maar de moeilijke woorden niet. Ook kende hij niets van de wereld toen hij de school kon verlaten. Zo werd hij opgepakt nadat hij een supermarkt was buiten gegaan zonder te betalen, hij wist gewoon niet dat dat zo hoorde. 

"Ik ben niet gelukkig, ik kan geen relatie hebben. Ik ben alleen, ik heb enkel Jan als vriend (Puype) en een vriendin (wijst naar Ingrid Schildermans, de maakster van 'Godvergeten'). Elke avond jank ik", getuigde Borms. "Mijn leven zou er heel anders hebben uitgezien als ik niet misbruikt was. Het heeft een invloed gehad op mijn werksituatie, mijn intiemste relaties, ik ben geïsoleerd en eenzaam. Ik heb veel fysieke ongemakken en moeilijke nachten."

Horen, zien en zwijgen

De slachtoffers hekelen voorts de 'horen, zien en zwijgen-cultuur'. "Er zijn mensen geweest die mij hadden kunnen redden, als ze niet hadden gezwegen", vertelde Nieuwkerk daarover. 

Ook zijn ze hard voor de leiders van de Kerk. Puype zegt dat hij bij aftredend aartsbisschop Jozef De Kesel is geweest en dat hij zich toen gehoord voelde. Later schreef hij brief aan de bisschop van Brugge Lode Aerts maar hij heeft onlangs pas een antwoord gekregen. Daarin somde hij de straffen op die zijn dader heeft gekregen van de Kerk. Zo mag hij geen publieke functie uitvoeren, moest hij zijn ambtswoning verlaten en moet hij nu huren. Verder zal zijn uitvaart zal enkel in intieme kring moeten gebeuren, las Puype voor uit de brief. Voor een persoonlijke ontmoeting kreeg hij nog geen uitnodiging. "Nog steeds gebeurt er niets", hekelde hij. 

"Meneer Bonny (bisschop Johan Bonny, red.) zegt dat hij geen priester is geworden om deze kwestie op te kuisen, wel ik ben geen kind geworden om verneukt te worden", aldus Nieuwkerk. "Mijn leven kun je niet meer compenseren. Ik wil voldoening voor lotgenoten en wil dat kinderen beschermd worden. We kunnen het misbruik niet stoppen maar we kunnen het wel verminderen." Hij riep de medewerkers van Justitie op om te luisteren naar signalen van de kinderen. Verder kan hij zich vinden in het voorstel om van 28 december niet langer de dag van de onschuldige kinderen te vieren, maar er de dag van de misbruikte kinderen van te maken. "Dat zou niet alleen goed zijn voor de kinderen, maar zodat de pedofielen die thuis zitten berouw voelen."

Borms ziet een oplossing in de stopzetting van de subsidies aan de Kerk. "Via de belastingen betalen we die priesters", verklaarde hij. "Zij zouden nu hun plan moeten trekken, zoals ik ook heb moeten doen."

Puype zei veel hoop te hebben op de resultaten van de onderzoekscommissie, die echt iets zou kunnen veranderen. Verder opperde hij nog het idee om leegstaande kerken af en toe open te stellen om een een psychiater gratis consultaties te laten uitvoeren.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    21 november 2023

    Het gaat wel om weerloze kinderen hè en niet om kiesvee wiens subsidies via de ballastingen verneukt worden door de politiekers en die ten allen tijde kunnen terug vallen op hun burgemeester postje , maar : we kunnen hen wel wegstemmen !