Bijna 1.500 artsen werkten mee aan eHealthMonitor

Meer dan 9.000 zorgverleners en patiënten reageerden op het landelijke eHealthMonitor onderzoek, deelt een tevreden minister De Block mee. Imec-onderzoekers hebben 6.500 direct bruikbare vragenlijsten geselecteerd, waarvan bijna 1.500 door artsen ingevuld. Zij "rekruteren" nu kandidaten voor interactieve discussiegroepen over e-health-toepassingen. Die zijn voor april gepland.
Ter herinnering, de eHealthMonitor studie, uitgevoerd door de federale en regio-overheden, wil blootleggen hoe de digitale toepassingen binnen de gezondheidszorg kunnen worden verbeterd. Ze is toevertrouwd aan het Vlaamse onderzoeksinstituut Imec. Terwijl het oorspronkelijk de bedoeling was dat ze jaarlijks zou worden herhaald, spreekt men nu over een herhaling op geregelde basis, vermoedelijk tweejaarlijks.
Het kwantitatieve deel van de eerste editie liep van eind oktober tot eind december 2019. "Meer dan 9.000 mensen hebben de enquête ingevuld - een onverwacht succes! Dit bewijst het belang van digitale toepassingen in onze zorg", zegt Maggie De Block.

Analyse per beroepsgroep
Op Imec zijn meer dan 6.500 ingevulde vragenlijsten binnengelopen en er wordt momenteel geanalyseerd in hoeverre gedeeltelijk ingevulde vragenlijsten nog kunnen worden gebruikt.
Er kwamen reacties binnen van 3.727 patiënten en 2.821 zorgverleners, onder wie bijna 1.500 artsen (huisartsen: 675; specialisten: 802).

Van die antwoorden waren er ongeveer 2.500 afkomstig van Franstaligen en 4.200 van Nederlandstaligen, wat ongeveer de 40-60 verhouding bij de bevolking weerspiegelt. Uit Brussel komen ongeveer 1 op de tien antwoorden - waarbij de specialisten pieken met 16%, maar zij zijn daar ook relatief sterk vertegenwoordigd. Een stuk minder antwoorden (8%) komt van apohtekers. Imec schat in dat de deelname redelijk representatief is per taalregime en regio.

In de andere beroepen zijn de participaties als volgt: verpleegkundigen: 747; apothekers: 524; en hulpverpleegkundigen: 73. Imec onderzoekt wat de lage bijdrage van dit laatste beroep verklaart "zodat we de volgende keer beter kunnen reageren".

Kwalitatieve fase
Met de inbreng van deze respondenten gaat de operatie de volgende kwalitatieve fase in, die voor april is aangekondigd. "Het gaat er nu om om deze feedback te gebruiken en aan de slag te gaan om samen de kwaliteit en de toegankelijkheid van onze e-healthtoepassingen te verbeteren", vervolgt de minister van Volksgezondheid. "En niet één keer, maar structureel."
Het kabinet spreekt hiervoor artsen, apothekers, verpleegkundigen en zorgassistenten aan: Imec zoekt vrijwilligers voor interactieve gespreksgroepen waarin de verschillende thema's van de eHealthMonitor verder worden uitgediept. Er staat een registratieformulier op de website. Opmerkingen en vragen kunnen ook aan dit onderzoeksinstituut worden gericht via ehealthmonitor@imec.be.
Het kabinet De Block is van plan om het eindrapport "in de zomer van 2020" te publiceren.

> Lees ook: ook u wordt bevraagd over eGezondheid

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.