Zelfstandigen vaker langdurig psychisch ontregeld

De afgelopen vijf jaar nam het aantal langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen met bijna 11% toe. Oorzaak zijn meer en meer psychische problemen, blijkt uit cijfers van minister Borsus en De Block. CD&V-Kamerlid Griet Smaers vroeg ze op.

Vorige week nog kondigde Willy Borsus, minister van Middenstand en Zelfstandigen, triomfantelijk aan dat de minimumpensioenen van zelfstandigen nu zo hoog liggen als die van werknemers. Een 'historisch feit', aldus Borsus. Maar de voorbije jaren hebben hun tol geëist. Tussen 2011 en 2015 groeide de probleemgroep met ruim een kwart. "Naast een verhoogd armoederisico is dit evenmin goed nieuws voor de uitgaven van de sociale zekerheid", dixit Smaers. Ze dringt aan op meer preventie en welzijn op het werk, en een betere reïntegratie.

Het aantal zelfstandigen dat langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is, is de afgelopen vijf jaar sterker gestegen dan het aantal dat minder dan zes maanden out is, heet het. Het gaat zo respectievelijk om een stijging van 10,34% tegenover 4,76%. Voor deze langdurig arbeidsongeschikten valt het extra zwaar om de stap terug te zetten naar het arbeidscircuit. De gemiddelde duur dat een zelfstandige arbeidsongeschikt is, steeg bovendien met 5 dagen tot 212,8.

Meer psychische stoornissen
De belangrijkste oorzaak is van oudsher musculoskeletale (spier- en wervel-) aandoeningen. Blikvanger zijn nu evenwel psychische problemen. In 2010 kampte zo 19,32% van het aantal invalide zelfstandigen met zulke problemen, terwijl dat in 2015 naar 21,48% klom. "Het aantal zelfstandigen dat getroffen wordt door psychische stoornissen stijgt procentueel sterker dan de evolutie van het totaal aantal invaliden", aldus Smaers. Noteren we nog dat de derde belangrijkste oorzaak hart- en vaatziekten zijn (11,07%).

"Waarom draalt minister De Block met de herintegratie?". Het zit Smaers hoog dat minister De Block lijkt te dralen met de herintegratietrajecten voor langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen. "Minister De Block wenst hier pas werk van te maken nadat de herintegratie voor arbeidsongeschikte werknemers is gefinetuned. Maar de zelfstandige is even belangrijk", drukt ze De Block met haar neus op haar achterban.

P.S.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.