Wurgcontract verantwoordt 'welwillendheidsattest'

Uit sociale bewogenheid schreef een West-Vlaamse arts een welwillendheidsattest uit voor een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen die het financieel niet breed had. De moeder zat gevangen in een wurgcontract met een fitnesscentrum, dat klacht indiende.

De klacht ging dus terug op een medisch attest dat het fitnesscentrum een doorn in het oog was. In het attest noteerde de arts dat zijn patiênte voorgoed ongeschikt was om sportactiviteiten te verrichten.

De arts in kwestie verantwoordde dat voor de onderzoekscommissie bij de Orde 'uit sociale bewogenheid'. Hij verwees ook naar lectuur van een artikel uit Test-Aankoop over zogenaamde 'wurgcontracten' bij sportclubs: grote ketens van fitnesszalen die sportwilligen door commerciële trucs aan zich proberen te binden. De patiënte had zich immers in betere tijden laten verleiden tot een dergelijk langlopend contract van 70 euro per maand, dat haar nu zuur opbrak in haar latere ongunstige sociale situatie.

De arts meende dat hij psychosociale motieven mocht laten meespelen bij zijn beoordeling. En dat  consumentenorganisaties terecht spreken van wurgcontracten.

Wat de medische gronden betreft: de dokter kon niet voorspellen of de torticollis en de slepende otitis media de patiënte voorgoed zouden beletten om nog aan sport te doen.

De Provinciale Raad West-Vlaanderen nam genoegen met de verklaringen van de arts, meldt het jongste nummer van Qratio, tijdschrift van de Orde West-Vlaanderen. De zaak wordt zonder gevolg gelaten wegens 'onvoldoende gronden'. Een indirecte vingerwijzing naar de praktijken van die sportclubs en een bevestiging van de sociale rol van de Orde.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Willem CEUPPENS

    19 april 2018

    Er is een hiërarchie in morele waarden ("Je mag nooit liegen" versus "je moet steeds helpen als het kan om het nutteloze leed van anderen te verzachten, tenminste als je daarbij geen andere BONAFIDE personen buiten proportie beschadigt") . De West-Vlaamse huisarts heeft een zekere verantwoordelijkheid genomen en hij heeft zijn nek uitgestoken. Dat valt te appreciëren... Alleen had hij bij de opstelling van zijn attest blijkbaar een moment van onvoldoende inspiratie en had hij wellicht niet de tijd om de logische gevolgen van zijn formulering door te denken... Als het om "wurgcontracten" ging, volstond het te attesteren dat "wurgcontracten" niet alleen moreel pervers zijn, maar ook hoogst ongezond. In het concrete geval had hij kunnen attesteren dat het voor de dame medisch strikt tegenaangewezen was om ONDER DIE VOORWAARDEN nog aan sport te doen (zonder elke sportactiviteit voorgoed uit te sluiten... wat inderdaad nogal speculatief is). Het gaat eigenlijk over de (strikte) ethiek van Kant tegenover de ethiek van Kant door hemzelf in latere fase, en vooral door Schopenhauer gecorrigeerd. Neem echter de vrijheid dit laatste hier niet in detail uit te leggen.... Meer "begronding" kan je vinden bij Schopenhauer: "Über die Grundlage der Moral", 1840,... soms te verkrijgen in de magistrale Nederlandse vertaling van Hans Driessens "Dat ben jij (Tat tvam asi). Over de grondslag van de moraal", Wereldbibliotheek, 2010... In het bijzonder aan te bevelen aan juristen en c°...W.

  • Ben LANSBERGEN

    13 april 2018

    Deze arts heeft volkomen gelijk. Dergelijke fitness centra beschikken over een gestructureerde maffiosa cultus. Dikwijls geen aanspreekpunten en een klad van advocaten die de sporter bestoken met deurwaarders.