Wanneer komt er een nieuw Vlaams Actieplan Suïcidepreventie?

Het huidige Vlaamse Actieplan 2000-2020 loopt stilletjes aan op zijn einde. Hoewel de doelstelling, een daling van 20% van het aantal zelfdodingen over deze periode, is gehaald, merkt N-VA-parlementslid Piet De Debruyn op dat het hoog tijd is om een nieuw actieplan uit te werken. De Vlaamse suïcidecijfers liggen nog steeds te hoog in vergelijking met de rest van de wereld.
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid publiceerde onlangs de zelfdodingscijfers van het jaar 2016. Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen klopte toen af op welgeteld 1.057, haast hetzelfde als in 2015. In 72% van de gevallen ging het over een man. Geen spectaculaire daling tussen 2015 en 2016, maar de beoogde doelstelling van het Actieplan, een daling van 20% in de periode 2000 tot 2020, is nu al gehaald sinds 2016.

Minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) beantwoordde een heleboel parlementaire vragen. Hij bevestigde dat de huidige preventiecampagnes blijven lopen: “De komende jaren zal het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) continue op zoek gaan naar nieuwe acties voor universele, selectieve en geïnduceerde preventie”.

Piet De Bruyn juicht dan wel de inspanningen van de minister toe, hij is duidelijk bezorgd over de toekomst van het Actieplan: “Het huidige Actieplan loopt weliswaar pas af in 2020, wat een eeuwigheid ver lijkt, maar dat is eigenlijk morgen. Nu moeten de voorbereidingen starten voor een nieuw Actieplan.”

De minister verzekert De Bruyn dat de continuïteit van het VLESP bewaakt blijft. Op de vraag wanneer er een nieuw Actieplan komt, gaf de minister echter geen duidelijk antwoord.
Bron: Verslag Vlaamse commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zitting van 6
november 2018.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.