Wachtpostexperimenten weekwacht lopen door, vergoeding triagecentra nog te corrigeren

Wat met de wachtposten die weekwachten verzekeren? De eerder opgestoken storm rond dat thema ging liggen bij de jongste medicomut. Een controversieel punt waren die wachtposten eerder, maar nu blijkt het een storm in een glas water, veroorzaakt door onduidelijke nota's en communicatie van de overheid. De verloning van triage- en testcentra is dan weer nog niet helemaal uitgeklaard.

Sowieso krijgen deze wachtposten een vragenlijst te beantwoorden met negen open vragen, onder meer de vraag of ze van plan zijn om de weekwacht verder te zetten. "Maar niemand heeft eigenlijk gezegd dat die wachtposten nu weer dicht moeten tijdens de week", aldus dr. Hueting (ASGB-Kartel). "Wie tijdens de week open was, kan dat regime doortrekken in het teken van een experiment, er is daarvoor toch een miljoen extra vrijgemaakt. Intussen zullen we de cijfers evalueren en ze begin september tijdens de medicomut bespreken. Noch het Verzekeringscomité, noch het kabinet maakt daar een probleem van."

Marc Moens (Bvas) wijst op de ingewikkelde situatie die inderdaad eerst leidde tot een misverstand over het miljoen dat was vrijgesteld voor de wachtpostexperimenten. En wel omdat twee regelingen zo goed als gelijk opstartten: een regeling die al wettelijk bepaald was via de medicomut voor een experiment over een half jaar, en dan tussendoor het speciale covid-KB 20. Daardoor was niet helemaal duidelijk in welk systeem de 15 deelnemende huisartsenkringen hadden ingetekend. Intussen is daarover dus de mist opgetrokken en kunnen de 15 deelnemende kringen allemaal verder experimenteren met de weekwacht, uiteraard met de voorwaarde dat ze hierover geëvalueerd zullen worden, verduidelijkte Jo De Cock.

Domus Medica steekt deze pluim alvast op haar hoed: de 15 vrijwillig gestarte projecten in maart 2020 rond weekwachten - op vraag van de kringen - kunnen verder doen indien gewenst, zij het geëvalueerd. "Het is geenszins de bedoeling dit op te leggen op de gebieden waar geen nood is aan een georganiseerde weekwacht op een wachtpost. Deze projecten liepen voor een initiële periode van drie maanden en kregen een financiering van 50.000 euro. Op de medicomut van 8 juni wees AADM, als enige syndicaat, op het belang van deze projecten", luidt het. Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Uiteraard is een evaluatie belangrijk, maar we kunnen ook de signalen van het werkveld niet negeren. Deze weekwachten zijn bedoeld om de overbevraagde artsen te ondersteunen. 80% van de artsen in deze projecten staan achter de weekwachten." 

Het Riziv zal zo spoedig mogelijk aan de deelnemende wachtpostorganisaties vragenlijsten versturen. De organisaties dienen deze vragenlijsten in te vullen tegen ten laatste eind juli. Vervolgens zal het Riziv deze vragenlijsten verwerken tot een evaluatie, die zal worden besproken op de medicomut van 14 september. AADM zal dit dossier de komende maanden verder opvolgen. Intussen werden de dossiers voor Tielt, Schelde/Leie en Charleroi goedgekeurd.

Triagecentra: verloning

De triagecentra en de verloning daarvan zitten ook nog niet helemaal goed voor de huisartsen. Per uur berekend krijgen ze daarvoor iets meer dan 40 euro. Dat mag wat meer zijn. Een werkpunt nog dus en er is daarover weldra overleg met het Riziv gepland, "maar", zo waarschuwt dr. Hueting, "hierover zijn nog geen beloftes gedaan". Idem dito voor de triagecentra die vroeger opengingen dan 23 maart en waarvoor nog niets voorzien is.

"We stuurden het Riziv een brief in verband met de test- en triagecentra en signaleerden nog de tekorten in zake betaling van zowel artsen als beheer. 40 euro bruto per uur volstaat niet en ook het beschermingsmateriaal dient vergoed te worden. Wel moeten enkele centra ook nog hun gegevens overmaken, maar ik hoop dat dat allemaal rond is eind augustus zodat we dan de balans kunnen opmaken", maakt Roel Van Giel zich sterk.

Dr. Moens meldt dat de drie syndicaten hier aan hetzelfde zeel trokken. "Het kan niet dat wie al op 9 maart (eerste wachtpost met triagecentrum) en dus voor de lockdown, vaak op gevaar van eigen leven, mee een triagecentrum opzette, voor dat werk niet of onderbetaald wordt. Dankzij deze vroege triagecentra werden de ziekenhuizen niet overspoeld. Dat verdient veel respect en zeker niet dat deze mensen nog zelf moeten betalen voor hun werk!"

Pikant detail is dat deze artsen hun personeel zelfs vaak nog met eigen middelen betaalden. Een aantal zaken kan ook niet federaal geregeld worden omdat IT en apparatuut bijvoorbeeld tot de regio's behoren. Maar Jo De Cock zegde dus toch overleg toe. Overigens wijst Marc Moens erop dat ook de administratie van het Riziv enorm gewerkt heeft.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.