Stefan Teughels: “Een dolksteek tussen de schouderbladen”

Dokter Stefan Teughels reageert op het bevriezen van de budgetten voor de wachtposten. “Ik zie de logica van deze maatregel niet in”, zei hij op zaterdagmiddag, 17 oktober. “Enerzijds moeten we patiënten die niet op de spoeddienst thuishoren, naar de huisartsenwacht begeleiden. Maar anderzijds krijgen we geen geld meer voor de wachtposten. Terwijl een wachtpost voor de patiënt met een acute zorgvraag een duidelijk meldpunt is. Dit is onaanvaardbaar. Een dolksteek tussen de schouderbladen. Ik vraag me af wie hier de pen vasthoudt.

Het wachtactieplan van minister Onkelinx voorzag in het oprichten van 15 wachtposten per jaar gedurende 3 jaar. Als we dit plan hadden kunnen afwerken, met nog 15 wachtposten in 2015 en 15 in 2016, dan hadden we vrijwel het hele Belgische grondgebied kunnen afdekken.

Heel wat initiatieven worden door het bevriezen van het wachtpostbudget voor het blok gezet. Sommige projecten waren al zo ver gevorderd dat de initiatiefnemers bijvoorbeeld alvast een huurcontract hadden ondertekend voor de lokalen van hun wachtpost, in het vooruitzicht om een maand later te kunnen starten. In Vlaanderen hebben we 12 projecten lopende, in zones waar het wegens de veroudering van de artsenpopulatie moeilijk wordt de wacht te organiseren. In Waals Brabant is er een project aan de gang om de hele provincie af te dekken.

Enkele jaren geleden zijn we begonnen met een standaardisering van de wachtposten, met het oog op kostenbesparing. We weten dat we nog meer kader kunnen scheppen, en daar zijn we mee bezig. Ik verwachtte dat de overheid het resultaat van die oefening zou afwachten, vóór ze andere besparingsmaatregelen nam. Maar het is dus anders gelopen.

Het hele begrotingsvoorstel is trouwens ongunstig voor de eerste lijn. Er staat geen enkele structurele maatregel in om de eerste lijn te versterken. Ook de thuisverpleegkunde moet inleveren, terwijl iedereen beseft dat we in de toekomst meer en meer thuisverpleegkundigen nodig zullen hebben. Daarnaast krijgt de ambulancedienst 12 miljoen euro. Dat is opmerkelijk omdat rapporten aangeven dat ambulances te vaak nodeloos uitrijden.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.