Sociaal statuut 2017: activiteitsdrempels gaan van kracht

Het Riziv publiceert de bedragen van de sociale statuten 2016 en 2017: +/- 4.500, respectievelijk 4.800 euro in geval van volledige conventionering. Om het volledige bedrag te kunnen innen, moet de arts vanaf 2017 in de loop van het jaar x-2 bij het Riziv een minimaal volume aan terugbetalingen geattesteerd hebben. Voor de huisarts is dat 25.000 euro. 

De bedragen van 2016 zijn in het kader van een contract met een erkend organisme en onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad, 4.563,12 euro in het geval van volledige toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen, en 2.213,64 euro in geval van gedeeltelijke toetreding. In 2017 lopen deze bedragen op tot respectievelijk 4.790,23 en 2.259,67 euro.

Het Riziv publiceert een geüpdatet overzicht van de toekenningsvoorwaarden (bijvoorbeeld het feit dat de conventie was onderschreven voor het volledige jaar in kwestie of het feit dat men effectief werkzaam was in het circuit van de verplichte verzekering tijdens deze periode), van de te volgen procedure en van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen van de overheid. Het Riziv beschrijft ook de specifieke regimes die van toepassing zijn voor assistenten en jonge huisartsen die recht hebben op een Riziv-nummer voor het eerste jaar of sinds minder dan vijf jaar.

Het overzicht van het Riziv vermeldt het principe van de modulatie van de bedragen naargelang het activiteitsvolume, dat door de medicomut sinds enige tijd goedgekeurd is. "Vanaf 2017 moet u bij de verplichte zorgverzekering een minimaal terugbetalingsbedrag hebben aangegeven voor verstrekkingen die zijn opgenomen in de nomenclatuur. We controleren dit op basis van uw profielgegevens voor het jaar x-2 (referentiejaar, waarbij x het toepassingsjaar is)", aldus het Riziv. Het Riziv onderstreept dat het voor deze afrekening de effecten van werkonbekwaamheid, bevallings- of ouderschapsverlof zal neutraliseren.

Verschillende drempels naargelang de discipline

Op de website van het Riziv is een lijst beschikbaar van de vastgelegde minima, specialiteit per specialiteit. Het gaat om bedragen die van toepassing zijn voor het jaar 2017, waarbij 2015 dus wordt beschouwd als referentiejaar. De activiteitsdrempel voor huisartsen is een minimaal terugbetalingsbedrag van 25.000 euro. De verlaagde activiteitsdrempel bedraagt 12.500 euro. Als de huisarts enkel deze drempel en niet de kaap van 25.000 euro haalt, krijgt hij geen volledig sociaal statuut. Hij krijgt het bedrag dat overeenstemt met een gedeeltelijke toetreding tot het akkoord. Onder 12.500 euro ontvangt hij niets.

De drempel van 25.000 euro terugbetalingen, die is vastgelegd voor huisartsen, geldt ook voor specialisten in de acute geneeskunde, psychiaters en neuropsychiaters, pediaters en specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie. Hij bedraagt ongeveer 51-52.000 euro voor chirurgen, geriaters of pneumologen. Dit bedrag loopt op tot 75.000 euro voor stomatologie, cardiologie, fysische geneeskunde en revalidatie, klinische biologie, pathologische anatomie, radiodiagnostiek, radiotherapie-oncologie en nucleaire geneeskunde.

Het Riziv wijst erop dat elke arts een specifieke aanvraag moet indienen voor elk jaar sociaal statuut, ten laatste op 30 juni van het betreffende jaar. Het nodigt artsen uit vanaf begin 2017 de rubriek 'Het sociaal statuut van de arts' op de website te raadplegen: het aanvraagformulier voor dat jaar zal er beschikbaar zijn.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.