Pensioen van 18.500 artsen rendeert

Pensioenfonds Amonis is ongetwijfeld het populairst bij artsen. Eind vorig jaar bedroeg het geÏnvesteerde vermogen bijna 1,8 miljard en waren zowat 18.500 dokters aangesloten. Hun globaal rendement bedroeg 3,25%, voor het vrij aanvullend pensioen lag dat op 3,20%. Meer dan behoorlijk in deze rentearme tijden.

De wet van 18 december 2015, nog net door het parlement gejaagd voor de jaarwisseling en van kracht op 1 januari van dit jaar, voerde een nieuw concept van pensionering in. Hij koppelt het opnemen van het aanvullend pensioen aan het opnemen van het wettelijk pensioen. De pensioenleeftijd werd al door de wet van 10 augustus 2015 naar 65, 66 of 67 jaar gebracht.

U kunt dus uw aanvullend pensioen ten vroegste opnemen als u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat, uitgezonderd bepaalde leeftijdscategorieën voor wie overgangsmaatregelen zijn voorzien. Dat zal van invloed zijn op de pensioenorganismen en hun aangeslotenen, met een grotere rol voor de tweede pensioenpijler. De toegang tot deze pijler openen voor alle werkenden staat ook op de agenda van de regering. De zelfstandigen in natuurlijk persoon zullen van dezelfde aftrekmogelijkheden kunnen genieten als de zelfstandigen in vennootschap, volgens modaliteiten die nog te definiëren zijn. De loontrekkenden zullen hierin op vrijwillige basis kunnen storten. Amonis bereidt zich actief voor om een beslissende rol te spelen in dit nieuwe concept.

2015 was voor Amonis vooral een jaar van uitstekende en stabiele resultaten. En dat op drie vlakken: groei van het aantal aangeslotenen, groei van het vermogen en goede financiële prestaties. De commercialisatie van een nieuwe formule van Individuele Pensioentoezegging – pensioenoplossing voor bedrijfsleiders – was in 2015 een mijlpaal. Eind 2015 benaderde Amonis een totaal van 28.000 aangeslotenen. Het aantal aangeslotenen toont een jaarlijkse continue stijging en een groei van 2% in 2015. 

Het geïnvesteerde vermogen op 31 december 2015 bereikte 1.771.469.624 euro. De financiële resultaten dekken volledig de verbintenissen van Amonis op korte en op lange termijn en geven haar de mogelijkheid haar leden opnieuw een toprendement toe te kennen.

Van de 26.830 actieve leden zijn er:

  • 69% artsen
  • 17% kinesitherapeuten
  • 11% tandartsen
  • 1% apothekers
  • 2% andere vrije beroepen

Ruim 1,7 miljard euro werd geïnvesteerd, waarvan:

  • 21% aandelen
  • 68% obligaties
  • 4% vastgoed 
  • 1% cash
  • 6% andere

Het basisrendement van het sociaal VAP werd behouden op 2,3% in 2016. Het globaal rendement voor de leden ligt op 3,25% voor het jaar 2015, en 3,20% voor het gewoon VAP. 

Nieuwe IPT-formule

Amonis lanceerde eind 2015 een nieuwe formule Individuele Pensioentoezegging (IPT), een investeringsmodel automatisch aangepast aan de beleggingshorizon van de aangeslotene. De gestorte bedragen, net als het spaarkapitaal van de bedrijfsleider, worden verdeeld tussen de twee fondsen: het ene fonds biedt de beste vooruitzichten op rendement, het andere bevoorrecht stabiliteit. Beide fondsen zijn geïnvesteerd in twee compartimenten van de Amonis bevek. Naarmate de bedrijfsleider de pensioenleeftijd nadert, wordt de verdeling tussen de twee fondsen automatisch herschikt. Het objectief is de potentiële opbrengst te maximaliseren zolang de horizon het toelaat en om stabiliteit te bevoorrechten naarmate het pensioen nadert.

P.S.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.