MyPension met 4,2 miljoen consultaties/jaar razend populair

Bij de voorstelling van zijn jaarverslag beklemtoonde de ombudsman voor pensioenen dat wie weldra stopt met werken, goed moet letten op de datum dat hij precies met werken kan stoppen. Daarover lopen namelijk nogal wat klachten binnen omdat het niet steeds duidelijk is.

Zeker bij wie in zijn loopbaan tot meer dan een pensioenstelsel behoorde, bestaat een grote kans op verwarring die tot negatieve verrassingen kan leiden, aldus ombudsman Tony Van Der Steen. Nochtans kan veel informatie ingewonnen worden op www.MyPension.be

Minister Bacquelaine, die het jaarverslag overhandigd kreeg, bedankte de samenstellers ervan 'omdat het een goed instrument vormt om klachten te identificeren en bij te sturen. Hij vond het aantal klachten nog best meevallen en stelde met de ombudsman vast dat de aard van de klachten wel grondiger en beter geargumenteerd is dan vroeger. "Streefdoel blijft om de verschillende stelsels zoveel mogelijk te harmoniseren", aldus de minister.

www.MyPension.be is inmiddels, een jaar na de oprichting, uitgegroeid tot een ware rage. De site werd immers niet minder dan 4,12 miljoen keer geconsulteerd en hat aantal bezoekers ligt op ruim 1 miljoen, wat de minister 'kolossaal' noemde.

De minister maakte verder duidelijk dat de solidariteitsbijdrage voor de pensioenen vanaf 2019 'progressief' met 25% zou worden afgebouwd. Op een totaal van meer dan 300 miljoen komt dat neer op een vermindering met 84 miljoen, becijferde hij voor de vuist weg.

Een pijnpunt blijft de lange wachttijd voor sommige mensen die een raming willen van hun pensioen. "Die bedraagt soms vijf tot zes maanden wat onaanvaardbaar is", wist de ombudsman. "Maar sommige dossiers die met spoed behandeld moeten worden, kunnen via de ombudsman 'prioritair' passeren."

www.ombudsmanpensioenen.be

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.