Minister Jambon moedigt samenwerking kringen en politie aan - Bvas blij

In bepaalde regio’s sloten huisartsenkringen een samenwerkingsprotocol met de lokale politie. Bvas stelt met tevredenheid vast dat minister Jan Jambon deze vorm van vrijwillige samenwerking wil faciliteren en uitbreiden naar andere politiezones.

Bvas is tevreden dat haar niet aflatende inspanningen om het veiligheidsprobleem van (huis)artsen hoog op de politieke agenda te krijgen, vruchten afwerpen. In een brief aan de Belgische huisartsenkringen erkent minister Jambon dat het beroep van huisarts veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, zowel in de artsenpraktijk als tijdens wachtdiensten of huisbezoeken. Na de brutale moord op collega Patrik Roelandt eind 2015 en andere gevallen van agressie sloten verscheidene huisartsenkringen een vrijwillig samenwerkingsakkoord af met de lokale politiediensten.

Protocolakkoord

Minister Jambon wil dat uitbreiden naar andere politiezones. Hij roept op om samen met de korpschef van de politiezone de mogelijkheden voor communicatie en samenwerking te onderzoeken. Aan de lokale politied vraagt hij om met de kringen vertrouwensbanden te versterken en op te treden als ondersteunende instantie bij de preventie van geweld.

Een samenwerkingsprotocol moet daarbij helpen. In bijlage bij de brief van minister Jambon krijgen de huisartsenkringen ook een model van protocolakkoord met de korpschef van de politiezone.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.