Wachtlijst 'luw werken 0-3 jarigen'

Zorggarantievlaamsbrabant.be is de nieuwe digitale plek waar zorg/hulpverleners op een eenvoudige manier een 'melding van verontrusting' kunnen doen. Door snel te handelen (vroegdetectie en vroeginterventie) kunnen we ervoor zorgen dat kinderen niet langer in een onveilige situatie moeten blijven.

De volgende drie weken zal de driedelige documentaire van Hilde Van Mieghem over kindermishandeling (‘Als je eens wist’) ongetwijfeld stof doen opwaaien. Artsen zitten niet altijd in een eenvoudige positie om bij vermoeden van kindermishandeling aan de alarmbel te trekken. 

Zorggarantie (werf 2-project van de Vlaamse overheid) is misschien een steun. Stafmedewerker residentiële werking Tina Herbiest, provinciaal coördinator Zorggarantie Vlaams-Brabant: "Zorggarantie ontstond omdat hoogdringende plaatsingen in ziekenhuizen bij zeer jonge kinderen (-9m-3j) enorm toenam, omdat te veel jonge kinderen opgevangen worden in residentiële voorzieningen en het crisisnetwerk, omdat kinderen van de ene plek naar de andere verhuisd worden, enzovoorts."

"Door snel te handelen (vroegdetectie en vroeginterventie; liefst prenataal), kunnen we ervoor zorgen dat kinderen niet langer in een onveilige situatie moeten blijven."

Zorggarantievlaamsbrabant.be is de nieuwe digitale plek waar zorg/hulpverleners op een eenvoudige manier een 'melding van verontrusting' kunnen doen. Met het project Zorggarantie wil de overheid verontrusting bij jonge kinderen (zwangerschap tot 3 jaar) snel aanpakken. Zo krijgt elk kind het recht op maximale ontwikkelingskansen. Nu zijn wachtlijsten (bv voor contextbegeleiding) lang en kan de reguliere hulp vaak niet meteen opgestart worden.

Alle meldingen worden gecoördineerd door het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Schommel.

CKG De Schommel: veiligheidsplan
CKG De Schommel kreeg, in samenwerking met de partners van het netwerk, de opdracht om voor elke aanmelding een zorgtafel te organiseren. Dat is een overleg met de ouders, de betrokken hulpverlener en experts. Samen stellen ze een veiligheidsplan op, zodat de emotionele, fysieke en psychische veiligheid van het kind gegarandeerd is.

Zowel de noden van het kind, de ouders als het gezin komen aan bod. Bij elk van deze noden is er voldoende inschatting nodig van de mogelijkheden en valkuilen. Daarna wordt een indicatiestelling opgemaakt voor het verdere zorgbeleid. Hiervoor beschikt zorggarantie over een bedrag om hulpverlening in te kopen.

Soorten zorgtrajecten

Een zorgtraject kan verschillende vormen en constructies aannemen.

Een ondersteunend netwerk rond ouders en kind kan veel zorgnoden mee opvangen. Soms zijn Pleegzorg, een CIG (Centra Integrale Gezinszorg), ambulante of residentiële zorg aangewezen.

Wanneer een uithuisplaatsing nodig is, wordt er niet altijd onmiddellijk een opvanggezin gevonden. De provincie Vlaams-Brabant is daarom dringend op zoek naar opvanggezinnen die tijdelijk een jong kind willen opvangen (gezinnen uit de buurt, in het netwerk van het kind, medewerkers van organisaties,…).

Wie interesse heeft, kan zich aanmelden: Bel dan naar 0491/56.76.76  of stuur vrijblijvend een mailtje naar info@pleegzorgvbb.be.

Meer weten? Surf naar 

  • zorggarantievlaamsbrabant.be
  • ckgdeschommel.be
  • pleegzorgvlaanderen.be

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.