Maakt marktwerking onze zorg toegankelijker en efficiënter?

Dat was het onderwerp van een recent debat met als eregenodigde Maggie De Block. De minister vergeleek ons systeem met het Engelse en het Nederlandse. Ze vond ook dat de vergrijzing niet al te pessimistisch of kostengedreven benaderd hoeft te worden en ziet een begeleidende rol weggelegd voor de overheid, weliswaar ‘zonder al te veel betutteling’.

 

Het debat werd georganiseerd door Mederi, W.I.V. (Werkcentrum Internationaal Vormingswerk), Partena Ziekenfonds en FNBV (Federale Neutrale Beroepsvereniging Verpleegkundigen). Het vormde het sluitstuk van een symposium dat zowat 200 zorgondernemers en zorgverleners een hele dag verzamelde.

Enkele sprekers zoals Joris Vanvinckenroye (Royal Doctors) verdedigden het ondernemerschap in de zorg met vuur, maar het Nederlandse voorbeeld bewijst ook dat enkele spelregels nodig zijn om de patiënt te beschermen. Net op het moment van het debat woedde bij onze noorderburen een hevige discussie over de sterke positie van de zorgverzekeraars daar. Een oligopolie van de verzekeraars heeft er als gevolg dat de patiënt de dupe dreigt te worden omdat hij niet meer vrij zijn arts kan kiezen en artsen in een keurslijf gedwongen worden onder het mom van besparingen. En dat onder impuls van een minister (Edith Schippers) die zelf ook arts is.

Maggie De Block zette zich af tegen de Nederlandse tendens. “Artsen beperkingen opleggen is een gevaarlijke evolutie. Ik pleit voor het behoud van ons model. Wij kennen een gezonde bewegingsruimte voor privé-initiatieven zonder al te veel overheidsbemoeienissen.” “Volgens de Eurohealth Consumer Index (ECI) presteren we trouwens beter dan het zo geroemde Beveridge-model (waarvan de Engelse NHS de exponent is). De ECI houdt immers ook rekening met factoren als patiëntenrechten en wachtlijsten”, aldus Maggie De Block die zich dus niet wil opsluiten in een puur financiële benadering.

Volgens de minister kennen we een veelkleurig gezondheidslandschap, net omdat we voldoende ruimte laten aan privé- en eigen initiatief via het Bismarck-model. Ze verwees daarbij expliciet naar de positie van onze artsen. “Dankzij onze liberale en efficiënte structuur kunnen we veel realiseren.”

Een van de grootste uitdagingen, de vergrijzing, hoeven we niet al te pessimistisch of kostengedreven te bekijken.

Als we zorgbehoevende senioren mee hun eigen zorg laten regisseren, is veel mogelijk. Dat tonen voorbeelden aan in onze buurlanden. Bij ons loopt een eerste experiment in de Vlaamse Gemeenschap. Personen met een beperking kunnen zorg inkopen volgens de eigen behoefte. Zoiets  verdient navolging, met die nuancering dat sommigen van hen nood hebben aan begeleiding.” Net die begeleidende rol is volgens minister De Block weggelegd voor de overheid zonder dat die betuttelend moet tussenkomen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.