“Icho, indexeer haio’s correct!”

De ‘indexering’ die huisartsen in opleiding krijgen toegekend van het Icho, de vzw van KU Leuven, UAntwerpen, UGent en de VUB in de context van de huisartsenopleiding, doet een vader van een haio de wenkbrauwen fronsen. Het zette hem aan tot een draadje op Twitter.

Hij verwijst eerst naar het Federaal Planbureau dat zegt dat de indexering van lonen in 2022 gemiddeld 9,1% en in 2023 5,6% zal bedragen. “Het Icho kondigt met trots een indexaanpassing aan van een karige 6,14%. Maar vooral: niet vanaf 1 januari, maar pas vanaf oktober 2023!”

Over een jaar dus, terwijl uiteraard het leven nu duurder wordt.

“Alle prijzen stijgen, de huur van haio’s wordt ook geïndexeerd, ze moeten een wagen kopen voor de vele verplaatsingen,… Maar met hun huidige, eerder bescheiden verloning, moeten ze dus nog een jaar verder”, legt hij de vinger op de wonde.

Druppel

Maar daarmee stopt de ‘goed-nieuws-show’ van het Icho niet. De verplaatsingsvergoeding wordt zowaar lichtjes verhoogd tot 140 euro. "Door de vele dagelijkse verplaatsingen van haio’s naar patiënten, rusthuizen, ziekenhuizen en bijkomende opleidingen is dit een druppel op een hete plaat.”

Pijnpunten aanpakken

Vandaar de logische bezorgdheid van deze vader, want “dit zijn allemaal jonge, gemotiveerde mensen. Aan het begin van een hopelijk lange en boeiende loopbaan als arts. Steun deze mensen, indexeer hun vergoeding op een correcte manier zoals voor iedereen. Op tijd. Nu dus, en niet over een jaar. 

Als toemaatje voegt hij er nog het volgende advies bij: “Pak daarna snel de andere pijnpunten van de onbetaalde overuren en de 120 uren wachtdienst die eveneens niet vergoed worden. Want de combinatie van al deze elementen getuigt van bijzonder weinig respect voor onze artsen en specialisten van morgen. 

En iedereen weet dat we morgen met de steeds meer om zich heen grijpende vergrijzing, elke hand in de gezondheidszorg meer dan welkom is. Alvast stof voor de volgende onderhandelingen over de collectieve overeenkomst. Tenzij het Icho enige zin voor preventie aan de dag legt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.