"Artsen moeten bewijzen dat ze competent zijn"

Het wetsontwerp kwaliteitsvolle praktijkvoering (hervorming KB 78) schept een wettelijk raamwerk om de kwaliteit en veiligheid van de prestaties van zorgverleners te waarborgen. "In deze tekst is voor artsen het competentieportfolio het interessantst", aldus Jacques de Toeuf, ondervoorzitter van de Bvas.

Afgelopen week werd het wetsontwerp door Maggie de Block voorgesteld in de Kamer. Het komt erop neer dat artsen moeten voldoen aan kwaliteitseisen als ze zorg verlenen. Deze eisen slaan op diagnostische en therapeutische vrijheid, bevoegdheid van de zorgverlener en verplichte omkadering van de prestaties, continuïteit verzekeren... Voor Maggie De Block mag de patiënt verwachten dat de hulpverleners die voor hem zorgen over de nieuwste wetenschappelijke kennis en richtlijnen beschikken. “We willen dezelfde hoge normen voor de hele gezondheidszorg garanderen, die vandaag gelden in ziekenhuizen."

Het kadaster

Praktisch moeten zorgaanbieders kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk competent zijn voor de zorg die zij bieden. Er wordt een centraal register opgezet. Dat omvat de gezondheidswerkers, de zorg die ze verlenen en de andere zorgverleners waarmee ze samenwerken. "Deze tekst brengt nog meer administratief werk met zich mee voor de medische staf. Dat er een prestatiekadaster van de arts is met zijn bevoegdheden (toegankelijk voor het publiek) vind ik niet schokkend.  Daarmee gaat men in op de vraag naar meer transparantie, eigen aan de tijdsgeest."

Competentieportfolio

Vandaag krijgen zorgverleners al een visum als ze afgestudeerd zijn. Dat bewijst dat ze over de juiste vaardigheden beschikken en dat ze die blijven bijspijkeren. "Voor de artsen is dat portfolio met vaardigheden interessanter. Op lange termijn kan dat nuttig zijn voor huisartsen en specialisten wegens de voordelen van deze navormingen. Concreet kan voor de Toeuf “de chirurg ook training volgen in endoscopie of de huisarts in echografie – dat laatste gebeurt meer en meer. Zo kunnen mensen hun professionele getto verlaten. Artsen zullen elkaar zo ook beter begrijpen. Het helpt mogelijk tevens bij een carrièrewending en de strijd tegen tekorten. In 20 jaar tijd bijvoorbeeld werd  het aantal maagoperaties gehalveerd. We moeten in staat zijn om ons te heroriënteren en artsencarrières te versoepelen”, zegt de Toeuf.

Controleziekte

Om de kwaliteit te velde en van de praktijk te verzekeren werd  een federale Controlecommissie Praktijk Gezondheidszorg opgericht. Volgens de wettekst handelt het niet zozeer bestraffend, dan wel als een beroepsorgaan ter ondersteuning van de zorgprofessionals. Het stelt hen een verbetertraject voor als blijkt dat ze niet voldoen aan  kwaliteitseisen. "Voor de controlerende bevoegdheden hadden we enig voorbehoud geformuleerd want aanvankelijk bleek de tekst zeer dwingend, wat me stoorde. Natuurlijk moeten dingen worden gecontroleerd, maar er is controle en controle. We zullen zien wat de praktijk brengt", besluit de Toeuf. De tekst wordt van kracht op  1 juli 2021.

Lees ook: kb-78-over-minimale-kwaliteitseisen-zorgverleners-passeert-ministerraad

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Frank AUDOOR

  01 februari 2019

  Misschien eens dezelfde eisen stellen aan onze talrijke ministers , staatsecretarissen enz., we zullen dan eens zien wat hun kwaliteiten zijn

 • Mohammad Azadur Rahman

  31 januari 2019

  Wie bepaalt het kwaliteit profiel van de artsn?

  Geen nadere beschrijving van de wijze van profiel te toetsen ?
  Na toelating proef , behalen van diploma, erkenning proef van specialisten,
  Nochtans een arts om hun erkenning te behouden 1. Moet accredeert te zijn , 2. Verplicht te maken om alle georganiseerde seminars en symposium te volgen,
  Eigenlijk deze zijn de belangrijkste parameters die een ARTS moet in zijn of her gedurende loopbaan te verderzetten,

  In geen geval orde mag niet hun neussmelten om kwaliteit controle te vergeldigen,

  EEN OPTIMALE GEZONDHEIDSZORG TE GARANDEREN EEN ARTS ( MET KWALITEIT PROFIEL ) ZIJN OF HER FUNCTIE TE UITOEFENEN MET GESCHIKTE PSYCHISCHE EN FYSIEK TOESTAND , HIERVOOR PER TRADITIE HET PGC (Provincial geneeskundige commissie) te optreden

  HOE VIND U MEVROUW DE MINISTER INDIEN EEN ARTS NOOIT EEN PSYCHISCHE EN FYSIEK ONGESCHIKTHEID HAD TOCH VOORDUREND DOOR DE ORDE GEÏSOLEERD HEM UIT ZIJN BEROEP MEER DAN 2 JAAR?

  WAT ZIJN UW BELEID HIERVOOR ?
  U KUNT ALTIJD ZEGGEN DAT. DIT WAT IETS TE MAKEN MET KB (wetgeving)WAARTEGEN IK BEN ONBEVOEGD,
  MAAR U ALS EEN POLITICUS UW STEM NIET TE LATEN GESLOTEN TEGEN ONRECHTE TE SPREKEN, , MISCHIEN DIT NIET RELEVANTE IS VOOR U NDIEN HET GAAT OVER EEN ARTS VAN ETNISCHE AFKOMST?
  ECHT ONEERLIJKE OM TE ZUIGEN TEGEN ONRECHTE?