Kamercommissie keurt hervorming financiering sociale zekerheid goed

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft dinsdag de nieuwe financieringsmethode van de sociale zekerheid in tweede lezing goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. Aan de tekst veranderde inhoudelijks niet, op hier en daar een technische correctie na. Alvorens de nieuwe financiering van start kan gaan, moet de plenaire Kamer nog het licht op groen zetten.

De klassieke dotatie blijft op korte termijn ongewijzigd, maar de alternatieve financiering en de evenwichtsdotatie worden op een nieuwe leest geschoeid. Bedoeling is dat de alternatieve financiering zal bestaan uit inkomsten uit btw en roerende voorheffing. Daarnaast koppelt de regering voortaan zes voorwaarden aan de evenwichtsdotatie in de vorm van een responsabiliseringsmechanisme. Die dotatie wordt elk jaar gestort om het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te bewaren en de betalingen van de sociale prestaties te garanderen.

Zo zal in geval van een tekort worden nagegaan of er maatregelen tegen sociale fraude of oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid zijn genomen. Ook wordt nagegaan hoeveel de sociale zekerheid bijdraagt aan de algemene begrotingsdoelstellingen, of de maatregel die voor de sociale zekerheid werden genomen, ook effectief zijn uitgevoerd en of de stijging van de uitgaven verklaarbaar is door volume-effecten, bijvoorbeeld een groter aantal gepensioneerden. Tot slot zal de sociale partners worden gevraagd compenserende maatregelen te nemen indien sociale akkoorden niet budgetneutraal zijn.

Er zal een commissie voor Financiën en Begroting het levenslicht zien. Die expertengroep zal maandelijks nagaan of er tekorten zijn of dreigen te ontstaan. Dat moet grote ontsporingen voorkomen en ervoor zorgen dat snel kan worden ingegrepen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.