Impulseo: ook ASGB houdt zijn hart vast

In de eerste dagen van het jaar had Bvas-voorzitter Marc Moens op de site van Medi-Sfeer al zijn ongerustheid geuit over de toekomst van Impulseo. Nu komt ook ASGB bezorgd uit de hoek. Het syndicaat heeft een brief gestuurd naar minister Vandeurzen, waarin een aantal desiderata zijn opgesomd.

“Uiteraard zijn we bezorgd”, zegt ASGB-voorzitter Reinier Hueting. “Bij de overdracht was niet duidelijk welke kant het zou uitgaan. In Vlaanderen hebben we geen tegenhanger voor de medicomut, waar onderhandelingen over systemen zoals Impulseo mogelijk zijn. Een deel van het Impulseo-budget is bij de overdracht spoorloos verdwenen, met name het geld dat moest dienen om de begeleiding van jonge starters door de Impulseo-steunpunten te financieren. Het bedrag is overgeheveld naar het Vlaamse niveau, maar minister Vandeurzen en minister Muyters wijzen naar elkaar als we proberen uit te zoeken waar het terechtgekomen is.”

In de eerste plaats merkt ASGB op dat de budgetten voor de Impulseo-maatregelen de huisartsen toebehoren, wat betekent dat ze ook bij de huisartsen moeten blijven. Die budgetten zijn immers destijds toegewezen als compensatie voor het niet verhogen van bepaalde erelonen. “Als het de bedoeling van de overheid is om de eerste lijn meer middelen te geven, dan kunnen we dat alleen maar toejuichten”, aldus dr. Hueting. Maar die middelen moeten wél vanuit andere budgetten komen, zo klinkt het. De Impulseo-fondsen daarvoor aanspreken, is geen optie.

ASGB stelt voor dat de huisarts de steuntoelage voor personeelskosten zou kunnen aanvragen voor een secretaresse en/of een praktijkassistente en/of een verpleegkundige. Het syndicaat wil ook dat een loonsubsidie én een telesecretariaatsondersteuning in groepspraktijken kunnen gecombineerd worden. Het huidige verbod is volstrekt discriminerend en moet opgeheven worden.

Daarnaast stelt ASGB vast dat de vestigingspremie (momenteel 20.000 euro) niet volstaat, omdat sommige regio’s maar niet voldoende met huisartsen afgedekt raken. Een meer verfijnde afbakening van de Impulseo-zones zou het mogelijk maken de totale Impulseo-oppervlakte te verkleinen, zodat per zone een hogere premie kan worden uitgekeerd.

Het syndicaat wil ook de renteloze lening vrijwaren. De zeer lage rentevoet bij de banken kan die tegemoetkoming op de tocht zetten. Maar ASGB waarschuwt dat dit niet zo hoeft te blijven. De kostprijs van de Impulseo-lening heeft trouwens een geringe weerslag op het overheidsbudget.

Tot slot wil ASGB vermijden dat, samen met de fondsen voor de begeleiding van de starters, de hele subsidiëring van de Impulseo-steunpunten de mist in gaat. Deskundige steunpunten besparen artsen een zware administratieve belasting.

Lees het volledige artikel in een volgende editie van Medi-Sfeer.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.