Geaccrediteerde huisarts en specialist: +2%

Een raadpleging bij een geaccrediteerde huisarts en specialist kost vanaf 1 januari 25 euro in plaats van 24,48 euro. De prestaties van artsen worden, naargelang het specialisme, 2 tot 2,12% duurder. Met enkele uitzonderingen zoals medische beeldvorming en klinische biologie, die wel 'troostprijzen' krijgen.

De verdeling van dat indexbudget had heel wat voeten in de aarde zoals bekend: twee derde van de artsenindex verdween in de besparingen van minister De Block, al is daarover het laatste woord nog niet gezegd. Het andere derde van hun index van 2,51% moest dan lineair verdeeld worden (vraag van de Bvas) dan wel verdeeld worden in functie van de herijking (AADM en Kartel).

Uiteindelijk kwam er een compromis uit de bus, vroeger dan gedacht en dat waarschijnlijk door het diplomatiek offensief achter de schermen van medicomut-voorzitter Jo De Cock.

In het nieuwe akkoord worden de consultaties bij onder meer huisartsen en orthopedisten met 2,12% geïndexeerd. Een consultatie bij een huisars kost de patiënten vanaf 1 januari dus 25 euro, in plaats van 24,48 euro. De consultaties bij kankerspecialisten worden dan weer 2%. De (CM) beklemtoont dat de patiënten de prijsstijgingen niet zullen voelen, omdat de terugbetaling mee de hoogte in gaat.

De honoraria voor technische prestaties en huisbezoeken worden maximaal 0,83% duurder. Daarnaast is er een apart budget van 10 miljoen euro jaarlijks voorzien voor de terugbetaling van de NIPT bij zwangere vrouwen (vanaf 1 juli 2017, dus voor 2017 staat daarvoor 'maar' 6,250 miljoen opzij.

Consultaties in de radiologie en de klinische biologie worden dan weer niet geïndexeerd, maar ze krijgen andere tegemoetkomingen.

Rekening indexbesparing staat nog open

Bvas-voorzitter Marc Moens spreekt van een "eerbaar compromis", maar gaat nog altijd "niet akkoord met de ingreep van de minister" om de index buiten het akkoord 2016-2017 om te fnuiken. Van zodra deze maatregel in het Staatsblad verschijnt, is de kans groot dat de Bvas juridische stappen onderneemt omdat het syndicaat het akkoord dan als ontbonden beschouwt. Daarvoor beroept het syndicaat zich op een speciale passage in het akkoord die de artsen moet beschermen tegen woordbreuk van de regering. Op de websites van de BVAS  en van het VAS staat alle informatie gebundeld die artsen moeten kennen:

  • om te weten of ze hun sociaal statuut gaan verliezen (pensioen opgenomen? minimum activiteitsdrempel niet bereikt ? en dus maar beter uit het akkoord stappen voor het jaar 2017
  • of om te weten dat ze grosso modo 3% van hun inkomen verliezen ten gevolge ven de verschillende besparingsmaatregelen. De aanslag op de index is een unilaterale maatregel vanwege de regering, heet het. Dus kan elke arts individueel uit het akkoord stappen.

Dr. Moens: "Voor de ouderen onder ons: de besparing is even zwaar als destijds onder wijlen Jean-Luc Dehaene: toen werd ook 3% ingeleverd (“op het altaar van Maastricht” heette dat toen, om in de eurozone tegeraken), maar nu komt er voor +/- 4.000 collegae mogelijk het verlies van hun sociaals statuut nog bovenop."

 


Overzicht

+ 2% vanaf 1 januari 2017

  • honoraria raadplegingen geaccrediteerde specialisten (behalve de verstrekking 102535)
  • honoraria toezicht voor geaccrediteerde specialisten
  • honoraria voor het MOC
  • permanentiehonoraria voor pediaters

+ 0,83% vanaf 1 januari 2017

  • Alle andere honoraria behalve de uitzonderingen (zie: geen indexering).
  • beschikbaarheidshonoraria huisartsen, beschikbaarheidshonoraria specialisten,  medisch advies palliatieve patiënten 

Geen indexering

  • GMD, medische beeldvorming en klinische biologie
  • Rubriek ‘honoraria buiten nomenclatuur’

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.