Een certificaat ‘kindergeneeskunde’ voor de huisarts

Vorige week vond bij de MLOZ een debat plaats dat de kinderartsen aan het woord liet. Het debat maakte deel uit van een reeks waarbij verschillende zorgberoepen over hun werk kunnen reflecteren. Bij de kinderartsen kwam een oud zeer opnieuw op tafel: hoe werken de kinderarts en de huisarts samen in de eerste lijn? Hoe zijn de rollen verdeeld? De kinderartsen hadden een voorstel dat wenkbrauwen kan doen fronsen.

De toon was globaal genomen collegiaal: er werd gezegd dat er bij de zorg voor het kind werk genoeg is voor zowel huisarts als pediater. De panelleden gaven aan dat sommige huisartsen geen kaas gegeten hebben van kindergeneeskunde, zodat hun volwassen patiënten met hun telgen maar liever naar de plaatselijke kinderarts stappen. In sommige regio’s is de huisarts automatisch de preferentiële toevlucht, omdat er niet veel kinderartsen gevestigd zijn.

Eén van de kinderartsen in het panel zei dat huisartsen beslist de zorg voor het kind kunnen opnemen, als ze daarvoor maar de nodige competenties hebben. Er gingen stemmen op om deze overweging in een structuur te vatten: men zou huisartsen met een bijzondere aandacht voor de gezondheid van het kind een certificaat ‘kindergeneeskunde’ kunnen geven.

Dit idee roept een aantal vragen op. Om te beginnen: wie moet zo’n certificaat uitreiken? Men kan zich moeilijk voorstellen dat het een instantie buiten de faculteit is. Maar door daarin mee te stappen verloochent de universiteit haar eigen opleiding tot huisarts. We hebben nog nooit een lesgever vanuit de opleiding horen zeggen dat haio’s worden voorbereid op de eerstelijnsgeneeskunde, behalve als het om kinderen gaat. Daarom rijst de vraag wat de meerwaarde is van zo’n certificaat.

Alle specialisten zullen wel vinden dat het behandelen van hun patiënten specifieke competenties vergt. In die optiek ligt er voor de huisarts in de toekomst een indrukwekkende stapel certificaten klaar. Met andere woorden, er komt een tweede opleiding naast de eerste te staan. Een onzinnig idee, zeg maar.

Lees een langer verslag van het MLOZ-debat in onze krant.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc VAN HAMMEE

    08 juni 2018

    ik val van mijn stoel. Dus de pediaters hebben ons tijdens onze studies niet goed opgeleid? En zouden we de pediaters geen opleiding/attest "huisartsgeneeskunde voor kinderen" aanbieden die door de huisartsen worden uitgereikt aan pediaters die wel degelijk huisarts spelen in plaats van specialist? Oeps, dat zijn ze allemaal
    Dr Marc Van hammée