CSC-studie: ruim 3/10 werklozen geven raadplegen huisarts op

De Franstalige christelijke vakbond CSC ondervroeg 1.000 Franstaligen op zoek naar werk over hun gezondheid. De vakbond kwam tot de conclusie dat werkloosheid de gezondheid van de betrokkenen schaadt.
42% meent dat zijn gezondheid verslechterde sinds de werkloosheid. Bovendien blijkt dat 31,3% van de respondenten de huisartsenzorg om financiële redenen uitstelde of stopte.
Daarnaast meldt de CSC dat 40,3% van de respondenten de specialistische zorg om financiële redenen uitstelde of stopte.
De studie liep van april tot juni 2019 in Wallonië en Brussel en leverde 996 bruikbare vragenlijsten op. Een derde van de deelnemers is ouder dan 50, de helft is al meer dan 2 jaar werkloos.

Evolutie
Terwijl de helft van de respondenten hun huidige gezondheidstoestand als goed tot zeer goed beoordeelde, beschreef de andere helft die als slecht tot zeer slecht. Naarmate de duur van de werkloosheid toeneemt, neemt het aandeel van de 'mensen zonder werk' die een (zeer) goede gezondheidstoestand melden, af. Het daalt van 25,5% onder de werklozen van minder dan 6 maanden tot 6,8% onder de werklozen van meer dan 2 jaar. 50% is van mening dat hun gezondheidstoestand stabiel bleef (of zelfs verbeterde (7,3%) sinds ze werkloos zijn. Rest ruim 42% die het gevoel hebben dat hun gezondheid verslechterde.

Volgens 4 tot 5 van de 10 respondenten heeft werkloosheid een negatieve invloed op verschillende aspecten van het dagelijks leven, zoals eetgewoonten, vrijetijdsbesteding, lichaamsbeweging of levenstempo.

Spierpijn, depressie, migraine
Het meest voorkomende gezondheidsprobleem dat wordt gemeld is spierpijn (43,5%), gevolgd door depressie (37,4%) en migraine (30,9%). De CSC stelde verder vast dat het percentage werklozen dat een depressie signaleert, toeneemt met de duur van de werkloosheid. Bovendien meldt 62% dat ze meer slaapproblemen hebben dan gewoonlijk door zorgen, en 66% laat weten dat ze zich steeds meer gestrest en gespannen voelen. In totaal neemt 17,9% van de ondervraagden slaappillen en kalmeringsmiddelen, 18,2% neemt antidepressiva.
Bovendien wordt bevestigd dat werkloosheid het sociale leven niet verrijkt: in de eerste 6 maanden ziet een derde van de deelnemers hun vrienden niet meer, of minder vaak. Na 2 jaar zonder werk ervaart de helft van de werklozen dit isolement.

Zorgconsumptie
Met deze gegevens werkt de CSC nu aan de voorlichting van hulpdiensten en huisartsen over de grotere kwetsbaarheid van dit publiek. Tegelijkertijd bevestigt het onderzoek dat dit fenomeen een impact heeft buiten de spreekkamer: werkloosheid heeft een weerslag op de zorgconsumptie. 50% van de respondenten is van mening dat het remgeld voor de behandeling "moeilijk te dragen" is (tegenover 30% die het "draaglijk" vinden). In totaal geeft 31,3% toe de zelfzorg bij de huisarts op te geven of uit te stellen om financiële redenen. Sommigen doen dat "regelmatig" (23,3%) en anderen "altijd" (8%).
Dezelfde bedenking maar nog duidelijker voor specialistische zorg: 40,3% zien ervan af of omzeilen die (25,9% "regelmatig" en 14,4% "altijd"). Alleen de tandheelkundige zorg scoort nog slechter (40,9%). Aan de andere kant van het spectrum hebben ziekenhuisopnames en operaties de laagste uitvalpercentages (respectievelijk 16,8% en 16,1%).

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.