Bvas vraagt om permanentievergoeding op te trekken tot 50 euro/uur

"Om een grotere instroom in de huisartsgeneeskunde te realiseren en om te zorgen dat er minder uitstroom is tijdens de actieve beroepsloopbaan, moeten we het huisartsenberoep aantrekkelijker maken", heet het.

Bestuursleden Jos Vanhoof (foto) en David Simon formuleren het zo: "Een belangrijk gegeven in ons beroep is de deelname aan de wachtdienst. Wachtdienst doen en zo de zorgcontinuïteit waarborgen voor de patiënten is een dienst aan de bevolking." Daar mag wel wat tegenoverstaan, want die dienst weegt zwaar op de work-lifebalans en het gezinsleven van de arts. Een thema dat sterk aan belang won.

Logisch ook dat deze dienst aan de bevolking marktconform en correct verloond moet worden. Wat stellen de Bvas-syndicalisten voor?
 
"Naast de normale vergoeding per prestatie wensen we een basis- beschikbaarheidshonorarium van 50 euro per gepresteerd wachtdienstuur."
 
Verder dient de vergoeding voor de prestaties, consulten, huisbezoeken en technische prestaties gehandhaafd te worden op het huidige niveau, uiteraard  aangepast afhankelijk van de index.
 
 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marcel DE CLERCQ

    24 november 2022

    De wachtvergoeding dient voor de algemeen geneeskundige in een wachtpost van dezelfde waarde te zijn aan dat vd spoedarts een deur verder ; huisarts is een evenwaardige discipline! 50 Euro is een eerste stap nr een respect vol loon evenredig met onze collega vd spoed