Bevriezing van de budgetten voor wachtposten: het Kartel reageert ‘verbijsterd’

Het Kartel, de syndicale coalitie die het ASGB en aan Franstalige kant het GBO en MoDeS verenigt, is ontzet over het voornemen van de regering-Michel om de middelen voor de huisartsenwachtposten te bevriezen. Het wordt gezien als een daad van agressie ten aanzien van het beroep. Het Kartel wil met hoogdringendheid een gesprek met Maggie De Block aangaan.

Op maandag 12 oktober verwierp de Algemene Raad van het Riziv het voorstel van de regering-Michel in verband met het budget van de gezondheidszorg in 2016. Een uitzonderlijke situatie die de bal opnieuw in het kamp van de regering legt: de nabije toekomst zal uitwijzen of ze ervoor kiest haar eigen versie op te leggen. De regering-Michel week in haar voorstel meermaals af van de tekst die het Verzekeringscomité, waarin artsen en ziekenfondsen zetelen, een week eerder had opgesteld en goedgekeurd.

Een groot verschil in de teksten duikt op waar het de middelen betreft die besteed zullen worden aan de huisartsenwachtposten. Zij worden beschouwd als een steunpilaar van de reorganisatie van de lokale wachtposten. Het Verzekeringscomité vroeg een bijkomend budget van 2 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van de wachtposten, bovenop het bedrag van zo’n 23 miljoen euro dat al ingeschreven was in het wachtplan. Desondanks besliste de regering de uitgaven te bevriezen, en dat met onmiddellijke ingang.

Meer details hierover leest u in Medi-Sfeer nr. 493, maar samengevat komt het voorstel van de regering in verband met de begroting neer op een duidelijk restrictieve richting: “geen enkele uitbreiding noch aanpassing van de wachtposten wordt toegestaan. Er komt evenmin toestemming om een nieuwe huisartsenwachtpost op te richten, tenzij dit kan gebeuren als gevolg van een aanpassing van de bestaande budgetten voor de huisartsenwachtposten. Ook de projecten in voorbereiding waarvoor het Verzekeringscomité zijn toestemming nog moet geven, worden door de bevriezing getroffen. De bijkomende middelen, gepland voor 2016, en de middelen die nog beschikbaar zijn in 2015 worden van het budget weggehaald.

Een reactie van het Kartel liet niet lang op zich wachten. Het zegt verbijsterd te zijn. De coalitie, waarbinnen het ASGB onder meer de Vlaamse huisartsen vertegenwoordigt, zegt “bij hoogdringendheid de minister geïnterpelleerd te hebben om samen met haar een voorstel uit te werken waarbij tegemoetgekomen wordt aan de besparingsdoelstellingen, maar waarbij tegelijkertijd aan de huisartsen hun functie als eerste hulp ten dienste van de bevolking wordt verzekerd”. Het artsensyndicaat herinnert er nogmaals aan dat “de hervorming van de wachtdienst met de oprichting van huisartsenwachtposten een broodnodig instrument is en daarbij prioritaire ondersteuning moet krijgen van de overheid”.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.