Artsen als lemmingen naar de pensioenval?

Sommige mensen die langer werken, worden volgens de huidige wetgeving afgestraft met een lager pensioen. Nogal wat artsen vallen onder die risicogroep.

Het verhaal is niet nieuw, maar De Tijd maakt het heel concreet en zeker ook heel wat artsen vallen met hun bedrijfspensioen dat opgeteld wordt bij het wettelijke pensioen, onder de risicogroep van deze pensioenval. In sommige gevallen wordt het hoger brutopensioen immers volledig wegbelast. Minister van Pensioenen Bacquelaine stapt naar de ministerraad met de vraag dat Minister van Financiën Johan Van Overtveldt de fiscale regels corrigeert zodat een hoger brutopensioen ook een hoger nettopensioen oplevert.

Oorzaak van dit mankement is eigenlijk het optrekken van de pensioenleeftijd. Pieter Gillemon, director Taks Services bij consultant PwC, haalt concrete cijfers aan. 

  • wettelijk pensioen blijft onder 15.570 euro bruto: geen probleem.
  • wettelijk pensioen >  15.570 euro bruto, stijgt door langer werken tot 16.500 euro bruto: achteruitgang (een stijging van 1.000 euro bruto veroorzaakt een daling van bijna 120 euro netto tot 15.450 euro).

Tijd dus om orde op zaken te stellen nu vanaf maart dit jaar studiejaren afgekocht kunnen worden voor het latere pensioen. Minister Bacquelaine: "Een verhoging van het brutopensioen moet voor ons leiden tot een nettoverhoging." Maar daarvoor heeft de minister dus de hulp nodig van zijn collega van Financiën.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.