Amonis haalt rendement van 3,55%

Met een netto financieel rendement 2016 van 3,55% en een jaarlijks gemiddeld rendement over de laatste twee decennia van 7,15%, blijft Amonis een baken van stabiliteit in deze woelige tijden. De leden deelden in de winst met 3,25%.

"Ons beleggingsmodel bewijst eens te meer zijn nut", aldus voorzitter Herwig Van Dijck en CEO Tom Mergaerts. "De grote twee onverwachte gebeurtenissen uit 2016, met name de Brexit en de verkiezing van Donald Trump, werden netjes geneutraliseerd. Door ons model hebben dergelijke verrassingen geen invloed op de lange termijn. We verwachten ook niet dat de uitstap van Trump uit het klimaatakkoord van grote invloed zal zijn op de bedrijven. Die moeten immers mee met de investeringen in nieuwe technologie en daar zal Trump weinig of niets aan kunnen veranderen. Zijn pleidooi voor een terugkeer naar steenkool zal niet veel uithalen."

Intussen wint Amonis gestaag leden bij. Eind 2016 werd de kaap van 28.500 aangeslotenen overschreden (+2% in 2016). Het aandeel artsen daarin vermindert lichtjes (van ca. 70% naar 67%) maar blijft bijzonder groot. Het aantal (her)aansluitingen van nieuwe beroepen steeg met niet minder dan 33%. Het gaat dan voornamelijk over logopedisten die vorig jaar sociale voordelen kregen toegekend. Voor dit jaar zit eenzelfde toevloed van verpleegkundigen eraan te komen want de publicatie van hun voordeelregeling in het Staatsblad is nakend.

De samenstelling van de leden per beroepsgroep ziet er nu als volgt uit:

 

Beroepsgroep Percentage  
Artsen 67%  
Kinesitherapeuten 17%  
Tandartsen 11%  
Apothekers 1%  
Andere beroepen 4%  

Eind 2016 bedroeg het geÏnvesteerde vermogen 1,85 miljard. Amonis heeft nu een portefeuille die bestaat uit 20% aandelen, 68% obligaties, 4% vastgoed en 8% 'andere'. 

Bovendien sleepte het Amonis twee keer de prijs van beste Belgische Pensioenfonds in de wacht: van IPE en World Finance.

De leden deelden in de winst met 3,25%. Op de Algemene Vergadering werd beslist om de maandelijkse rente van de leden met een rust- of overlevingspensioen met 2% te verhogen.

Nieuwe uitdagingen

Dit jaar, bij zijn 50-jarige bestaan, mikt Amonis op een verdere digitalisering en de stimulering van een tweede onafhankelijke, volwaardige pensioenpijler, opgebouwd in kapitalilsatie. Ook de feminisering van de zorgberoepen wordt een nieuwe uitdaging op strategisch vlak. Het jaarverslag 2016 vindt u hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.