Aantal zelfstandigen nam weer toe

Het aantal zelfstandigen groeide weer, net zoals het aantal starters en gepensioneerde zelfstandigen. Het aantal gefailleerde vennootschappen daalde.

Dat blijkt uit het RSVZ-jaarverslag (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen). 2015 werd opnieuw gekenmerkt door een stijging van het aantal zelfstandigen. Er zijn 1.035.469 zelfstandigen (677.966 mannen en 357.503 vrouwen). Dit is een stijging met 1,93% in vergelijking met 2014. 109.770 zelfstandigen zijn geen Belgen (+5,92% in 2015). De Roemenen, Nederlanders en Fransen zijn het sterkst vertegenwoordigd. Het aantal starters nam weer toe toe en overschreed vorig jaar de kaap van de 100.000 (103.200 starters). Onder de 24.609 starters die niet van Belgische nationaliteit zijn, vormen de Roemeense, Bulgaarse en Nederlandse nationaliteiten de top drie.

In het stelsel van de zelfstandigen neemt het aantal gepensioneerden verder toe en ook het aantal gepensioneerden dat nog verder werkt als zelfstandige, blijft stijgen (van 89.866 in 2014 tot 93.583 in 2015).

Lichte toename netto-inkomen

Andere vaststellingen:

  • Belangrijke daling van het aantal gefailleerde vennootschappen (van 8.552 in 2014 tot 6.935 in 2015);
  • Toename van het aantal vennootschappen;
  • Lichte toename van de gemiddelde nettoberoepsinkomsten;
  • Het globaal financieel beheer vertoont opnieuw een positief resultaat in 2015.

Ook in 2015 werden de strategische projecten verder gezet, zoals:

  • Het platform "Sequoia", waardoor op termijn elke zelfstandige en elke onderneming kan beschikken over een uniek elektronisch dossier dat alle informatie bevat over zijn of haar sociaal statuut;
  • De "Pensioenmotor" (mypension.be), in samenwerking met de Federale Pensioendienst, laat de zelfstandige vanaf nu toe om de datum te kennen waarop hij ten vroegste met pensioen kan gaan, en dat in elk stelsel. Op termijn zal deze tool het ook mogelijk maken om pensioenen te berekenen en simulaties te maken;
  • De invoering van een uitgebreidere en modernere huisstijl, die beantwoordt aan de huidige communicatiebehoeften, evenals de creatie van moderne en klantgerichte websites;
  • "Walina", een pilootproject in drie van gewestelijke kantoren, dat past in een groter project om op termijn een "backoffice" en een gemeenschappelijke "frontoffice" uit te bouwen. 

P.S.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.