Wat beïnvloedt het Long-Covid-risico? (NAKO-onderzoek)

Het risico om Long-Covid op te lopen neemt af in vergelijking met de beginfase van de pandemie. Dat blijkt uit gegevens van de NAKO Health Study - en die geeft een indicatie van risicofactoren.

Na een coronavirusinfectie ontwikkelen sommige mensen Long- of Post-Covid symptomen. De NAKO Health Study (J Infect 2024; online 17 juni) analyseerde welke factoren vaker van invloed zijn op het risico op langdurige Covid in de Duitse bevolking. Dat gebeurde bij een zeer groot aantal deelnemers.

In de studie analyseerden onderzoekers onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Halle informatie van 109.707 deelnemers aan de NAKO Health Study over hun zelfgerapporteerde gezondheidsstatus. Het onderzoek vond plaats in de herfst van 2022 en blikte terug op de pandemie.

Meeste onderzoeksdeelnemers waren gevaccineerd

Meer dan 80 procent van de respondenten had drie of meer Covid-19-vaccinaties gekregen en 60 procent gaf aan al een Covid-19-infectie te hebben gehad.
In de online vragenlijst konden deelnemers maximaal 21 mogelijke post-Covid symptomen aangeven, variërend van lichamelijke uitputting en problemen met de bloedsomloop tot concentratieproblemen en geheugenstoornissen. 35 procent meldde ten minste één aanhoudend post-Covid symptoom vier tot twaalf maanden na infectie. Van degenen die post-Covid symptomen meldden, meldde een kwart negen of meer van de onderzochte symptomen.

Risicofactoren

Diverse factoren beïnvloedden het risico op Long-Covid symptomen:

  • Virusvariant: Omicron-infectie werd significant minder vaak geassocieerd met post-Covid-symptomen dan infectie met een andere Cororna-variant.
  • Vaccinaties: Het post-Covid risico was lager na een vierde vaccinatie.
  • Infecties: Langdurige symptomen kwamen minder vaak voor als de eerste Covid-infectie goed werd doorgemaakt.
  • Tijd na vaccinatie: als een coronavirusinfectie binnen drie maanden na vaccinatie plaatsvond, rapporteerden deelnemers iets vaker post-Covid-symptomen dan mensen die de infectie op grotere afstand van de vaccinatie opliepen.

> Hier vindt u het volledige artikel.

> Personen met Long-Covid meer gebaat met persoonlijke behandeling, voeding en beweging

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.