Toepassing patiëntenrechten bij kwetsbare patiëntengroepen (enquête)

In opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voert de equipe van Prof. Tom Goffin (Universiteit Gent) onderzoek naar de toepassing van de rechten van de patiënt op kwetsbare patiëntengroepen. Zo wil men scherpstellen welke problemen kwetsbare patiëntengroepen/verzorgers van kwetsbare patiëntengroepen ondervinden in de toepassing van de gemoderniseerde wet patiëntenrechten. Dat moet leiden tot  concrete aanbevelingen om te remediëren aan de vastgestelde problemen.

De onderzoekers onderscheidden in het project drie kwetsbare patiëntengroepen:

  • Minderjarige patiënten, kwetsbaar omwille van hun leeftijd
  • Patiënten met een geestelijke gezondheidsproblematiek, kwetsbaar om hun complexe gezondheidstoestand
  • Personen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld, kwetsbaar om het seksueel geweldincident waarvoor zij specifieke gezondheidszorg behoeven
     

De onderzoekers doen graag een beroep op uw kennis en ervaring om meer inzicht te geven in de bestaande problematieken en knelpunten.

Prof. Goffin: "Afhankelijk van uw expertise nodigen we u uit om één of meerdere vragenlijsten in te vullen.U vindt de vragenlijsten hier voor:

Minderjarige patiënten
Patiënten met een geestelijke gezondheidsproblematiek
Personen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld 

In een eerste fase van het project ontstond alvast een brochure die de verschillende patiëntenrechten zoals zij gelden in de nieuwe wet op een begrijpelijke manier tracht toe te lichten.

Wie meer info wenst over de verschillende onderzoeksfasen en de gebruikte methodologie, kan hier terecht.

De onderzoekers danken u alvast voor uw deelname en interesse aan dit onderzoek.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.