Vidis: naar een Gedeeld Farmaceutisch Dossier in 2020?

Vidis, het Virtual Integrated Drug Information System, is een proefproject van het Riziv dat niet nieuw is, maar wel opnieuw opduikt. Het project wil gegevens- en informatiedeling organiseren en stimuleren tussen patiënten en zorgverstrekkers. Tekst en uitleg van Jeroen De Wilde (Riziv) die aan het hoofd van het project staat.

Vidis is een van de 44 projecten in het Actieplan e-Gezondheid 2019-2021, ‘roadmap 3.0’, aldus Jeroen De Wilde. "Het is een evolutie van het elektronisch voorschrift. Het heeft tot doel het delen van informatie over verschillende aspecten van de geneesmiddelenbehandeling van een persoon (*) tussen de actoren van de ambulante sector, tussen de ziekenhuizen en de ambulante sector en ook met de patiënt zelf en zijn entourage. We willen in feite op een virtuele plek alle elementen integreren die al in verschillende systemen bestaan die tot op vandaag niet met elkaar verbonden zijn."

Deze integratie komt de patiënt ten goede. "Vidis wil de transparantie van deze gegevens vergroten, zodat alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt dezelfde informatie hebben. Dat zal helpen om hun interventie te optimaliseren. Projecten met een multidisciplinaire dimensie zullen zo bijvoorbeeld makkelijker verlopen. Ook de patiënt en zijn naasten zullen toegang hebben tot de meest actuele en de meest volledige informatie via het federale Mijngezondheid-portaal.”  

Over welke elementen gaat het? “Bijvoorbeeld medicatieschema's en dagboeknotities die in de kluizen van de gezondheidsnetwerken liggen. Vidis hoopt ze te kunnen visualiseren. In het Recip-e-systeem zullen de elektronische voorschriften staan die nog niet uitgevoerd werden. In het GFD, het gedeeld farmaceutisch dossier, van de apotheker staan de geneesmiddelen die afgeleverd werden aan de patiënt, enz."

Wat zal het grote voordeel van Vidis voor een voorschrijvende arts zijn? "Om vanuit het EMD te kunnen zien wat er precies aan de patiënt in de apotheek is afgeleverd. Maar we zijn er nog niet", zegt Jeroen De Wilde, de onderhandelingen over de mogelijke integratie van deze gegevens uit verschillende bronnen zijn nog in volle gang.

Met deelnemers die openstaan voor het project? "Alle sectoren lijken mij enthousiast en iedereen is het eens over het concept. Natuurlijk moeten er voor de implementatie nog veel praktische details geregeld worden, maar ik denk dat het klimaat constructief is."

Wanneer zou het project van start gaan? Heeft het Riziv een 'kalender'? "We zouden het systeem graag in werking zien treden voor eind 2020, als de discussies goed verlopen. We zijn van plan om progressief te werken, met opeenvolgende releases. De eerste zou er in juni 2020 kunnen aankomen, maar we zullen niet méér weten over waar het precies om gaat: er wordt nog onderhandeld ...”

Hebben we in het verleden niet veel tijd verloren met de ontwikkeling van verschillende systemen zonder enige interactie? Een goede vraag zegt Dewilde, maar hij wil geen commentaar geven.

(*) De traditionele voorschriften, de aflevering en de toediening, en indien nodig een medication review en de compatibiliteit van geneesmiddelen.

> Meer informatie vindt u in het Actieplan e-Gezondheid, p 78 e.v. Begin 2020 zal het Riziv meer informatie over Vidis publiceren op zijn website.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.