Recip-e: een nieuwe conventie met het Riziv tot in 2021

Een nieuwe conventie tussen het Riziv en Recip-e dringt aan op de kwaliteit van de dienst om de tool doeltreffend te laten blijven. Daarvoor komt er een budget van meer dan twee miljoen euro.

Voor artsen gaat de digitale revolutie ook gepaard met pannes of administratieve achterstand die hun werkritme verstoort. Het nieuwe conventieproject tussen het Riziv en de vzw Recip-e voor het vervolg van het traject ‘elektronisch voorschrift in de ambulante zorg’ (01/05/2019 – 30/04/2021) zou hen moeten geruststellen, of althans gedeeltelijk.   

Niet beschikbaar

Een van de belangrijkste punten is ongetwijfeld het onmiddellijk informeren van het Riziv wanneer de dienst niet werkt en het aanwenden van alle middelen om de dienst weer snel mogelijk op te starten in geval van een ‘onderbreking’. De nieuwe conventie voorziet dat gebruikers ‘gehoord’ zullen worden. Hun commentaar moet ingezameld worden en er moeten maatregelen komen om de gebruikers te helpen, de problemen op te lossen en of de dienst te optimaliseren.

Recip-e moet overigens een maandelijks verslag maken voor het Riziv, een verslag dat overgemaakt wordt aan het begeleidend comité dat onder meer instaat voor het verhelpen van pannes en andere incidenten.

De tekst van het ontwerp dringt ook aan op de tweedelijnssteun aan softwareleveranciers, informaticadiensten van ziekenhuizen en andere instellingen waar elektronische voorschriften aangemaakt worden.

De vzw zal ook moeten deelnemen aan het bepalen van de voorwaarden voor de definitie van de Circle Of Trust (CoT) voor de verschillende instellingen die nood hebben aan een gecentraliseerde toegang tot het voorschrift volgens de doelstellingen van het eHealthplan 2019-2021.

En de patiënt?  

De conventie voorziet ook een technische oplossing waarmee de patiënt toegang heeft tot zijn nog niet afgeleverde elektronische voorschriften. Die oplossing kan geïntegreerd worden in de Personal Health Viewer en moet de patiënt in staat stellen om een elektronisch voorschrift te verwijderen of toe te kennen aan een individuele apotheker.

In de conventie wordt de komende maanden voorzien dat Recip-e werk maakt van de implementatie van de dienst voor de volgende beslissingen: een ‘validiteitsperiode voor het afleveren van een geneesmiddelenvoorschrift, het invoeren van een bewijs van het gebruik van SAM 2.0 in de KMEHR-boodschap, het invoeren van de posologie in verhouding met de inhoud van  SAM 2.0 en bijdragen tot de dematerialisatie van het voorschrift’.

2,5 miljoen euro

Om al die taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt in het eerste jaar van de conventie (01/05/2019 – 30/04/2020) meer dan een miljoen euro voorzien voor het uitvoeren van technische taken, 415.000 euro voor het dagelijks beheer en 145.000 euro voor de infrastructuur. Voor het tweede jaar wordt opnieuw een budget van een miljoen euro voorzien voor de verschillende taken. En nu maar hopen….  

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.