eHealth om zelfdoding te voorkomen

Zelfdoding voorkomen is niet eenvoudig. Maar eHealth kan helpen om de intervallen tussen verschillende medische contacten op te vangen.  

Om iets te doen aan de nood aan continue follow-up van patiënten in een post-kritieke situatie na een zelfmoordpoging, onderzocht de Franse onderzoeker Sofian Yahia-Berrouiguet in zijn doctoraatsthesis hoe eHealth kan helpen. De onderzoeker analyseert verschillende manieren om het contact tussen artsen en patiënten extra-muros te verbeteren, onder meer via sms en een evaluatie van de symptomen in real-time.

Opvang

De preventie van suïcide is niet eenvoudig omwille van de karakteristieken van de personen met een risico op zelfdoding. De onvoorspelbaarheid van de acute ontwikkeling van symptomen van zelfmoordpogingen maakt dat de behandeling op lange termijn meestal begint bij de acute opvang na een suïcidepoging op een spoeddienst. De poging is op zich een majeur mortaliteitsrisico. De psychiatrische hulp is verspreid in de tijd en e-tools lijken een goed middel te zijn om de intervallen tussen de medische afspraken door op te vangen.

Geen substituut voor artsencontact

Dat zocht Sofian Yahia-Berrouiguet van de Université de Bretagne Loire uit in zijn doctoraat in de informatica. Hij analyseerde onder meer de follow-up van personen met een suïciderisico met communicatie via sms, eHealth en vragenlijsten. De e-tools worden daarbij gezien als een belangrijk hulpmiddel en niet als een substituut voor contacten tussen arts en patiënt.

Tools integreren

De wetenschapper wijst op het belang van de integratie van verschillende tools bij de follow-up van patiënten met een suïciderisico. Eerst is er de ecologische evaluatie (die uitgebreid kan worden naar de totale bevolking) met een vragenlijst die het mogelijk maakt om alarmsignalen op afstand te identificeren. Ten tweede is er de slaapmonitoring (slaapstoornissen kunnen op een verhoogd risico wijzen) en ten derde de opsporing van een gedragspatroon op basis van big data die ingezameld wordt via smartphone.

De wetenschapper luidt wel de alarmbel over de vereisten die aan eHealth opgelegd worden door de Europese overheden en wijst op de problemen van de ongeregelde markt van gezondheidstools. Tenslotte wijst hij op het ethisch gevaar, het gevaar dat preventie van zelfdoding plaats moet ruimen voor determinisme. “Wanneer een persoon geïdentificeerd wordt, moet men voorzichtig zijn om te voorkomen dat de aanpak evolueert van verklarend naar voorspellend en van voorspellend naar deterministisch”, zegt Yahia-Berrouiguet.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.