App wordt "coronalert" gedoopt

De corona-app die mensen moet waarschuwen dat ze mogelijk in contact zijn geweest met een besmet persoon, zal "coronalert" gaan heten. Dat bevestigt Karine Moykens als hoofd van het interfederaal comité. Aan de app wordt nog volop gebouwd, de bedoeling is dat die in september zou klaar zijn.

Als voldoende mensen de app op hun smartphone installeren, kan het helpen om snel verwittigd te worden van een risicocontact met een persoon die positief heeft getest op het nieuwe coronavirus. De app kan dus een belangrijke aanvulling betekenen op de huidige "contact tracing", waarmee de voorbije weken heel wat problemen waren.

Moykens is ook bevoegd voor die contact tracing en zegt maandag dat er gestaag vooruitgang wordt geboekt. Bijvoorbeeld voor de doorlooptijd waarin de laboratoria het resultaat van hun testen overmaken aan Sciensano, het wetenschappelijk instituut dat de gegevens verzamelt. "Vroeger duurde het soms twee dagen voor het resultaat van de testen werd doorgegeven. Op 20 juli hebben we alle labo's aangeschreven dat ze binnen twee uur het resultaat elektronisch moeten doorsturen. De informatie moet ook kwalitatief zijn, met bijvoorbeeld het rijksregisternummer van de patiënt", legt Moykens uit. "We monitoren dagelijks en zien het gestaag verbeteren. Ongeveer de helft van de labo's haalt dat streefdoel nu". Ze wijst erop dat in de toekomst ook de terugbetaling van de te sten zal gekoppeld worden aan de snelheid en kwaliteit van informatiedoorstroming. "We gaan labo's dus kunnen sanctioneren."

Het snel doorspelen van informatie over besmette personen, moet ook de mensen in de contactcenters helpen om snel in actie te schieten. "Vroeger kregen we die informatie van Sciensano één keer per dag, nu drie keer met intervallen van enkele uren. Vandaag is beslist om nog een versnelling hoger te schakelen, door de hoogrisico-contacten van indexpatiënten (die positief testen, red.) meteen te bellen" en niet te wachten tot informatie van die contacten doorstroomt vanuit Sciensano. Volgens Moykens kunnen contacten zo nog sneller in quarantaine geplaatst worden, wat de verdere opmars van het coronavirus kan helpen stoppen.

Intussen duiken er ook verhalen op over mensen die soms dagenlang moeten wachten om getest te worden. Moykens beklemtoont dat dit zeker geen probleem is van capaciteit. "Op dit moment is er voldoende testmateriaal beschikbaar", zegt ze. Ze merkt wel dat sommige huisartsen aarzelen om te testen of te lang wachten. "Ons devies is - en we gaan daar nog eens op hameren: indien patiënten symptomen vertonen, laat ze dan zeker testen! Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en alert zijn."

Lees ook : Belgisch bedrijf Devside mag corona-app bouwen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.