Uniek samenwerkingsverband ouderenzorg Bilzen en Maaseik

Tussen het psychiatrisch ziekenhuis Medisch Centrum St.-Jozef (Bilzen) en het algemeenziekenhuis Maas en Kempen (Maaseik) kwam een uniek samenwerkingsverband tot stand.

Voor het eerst baat een psychiatrisch ziekenhuis een zorgeenheid uit binnen de muren van een algemeen ziekenhuis. De zorgeenheid is gericht op oudere patiënten met een zorgvraag binnen de geestelijke gezondheidszorg waarvoor een opname noodzakelijk is.

Door de inbedding in een algemeen ziekenhuis is een optimale afstemming tussen psychiatrische en somatische zorgverlening mogelijk.

Ouderenpsychiatrie

Op 1 oktober opent op de campus van het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) een nieuwezorgeenheid ouderenpsychiatrie. De kiem werd in 2014 gelegd, toen dr. Heidi Peeters, gerontopsychiater van het Medisch Centrum St.-Jozef (MCSJ), liaisonpsychiater werd binnen het algemeen ziekenhuis. Zij stelde de behoefte vast aan een lokale opnamecapaciteit voorde oudere patiënt met een psychiatrische problematiek.

De keuze voor een psychiatrische zorgeenheid voor ouderen is niet toevallig. Ouderen staan voor specifieke gezondheidsuitdagingen. Vooral bij deze populatie zijn gezondheidsklachten in de aanvang niet altijd duidelijk toe te schrijven aan lichamelijke of psychische oorzaken.

De nauwe samenwerking tussen geriaters en gerontopsychiaters is dan ook een absolute meerwaarde. Door de inplanting van een gerontopsychiatrische dienst op deze campus zal men, voor de oudere patiënten in de regio een kwaliteitsvolle en interdisciplinaire zorg kort bij huis kunnen aanbieden. Voor deze patiëntenpopulatie is de lokale beschikbaarheid van het zorgaanbod immers belangrijk.

De zorgeenheid is een gespecialiseerde dienst voor een kortdurende behandeling van patiënten waarbij neurocognitieve, psychiatrische of psychosociale problemen op devoorgrond staan. De nadruk ligt vooral op complexe zorg.

Uniek

Aangezien er nog geen regelgevend kader bestond om psychiatrische bedden met eenerkenning ‘Sp-psychogeriatrie’ te delokaliseren naar een algemeen ziekenhuis, was de goedkeuring van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en van het Agentschap Zorg en Gezondheid onontbeerlijk. In januari van dit jaar gaven zij groen licht voor de uitbating van de 20 bedden op de campus van het ZMK.

Op termijn zal het psychiatrisch ziekenhuis moeten voorzien in een eigen nieuwbouw op de campus.

Het ziekenhuis mocht vorig jaar een volledig nieuw ziekenhuis in gebruik nemen, waardoor de sites in Maaseik en Bree samengebracht werden. ZMK wil voor de regio Noordoost Limburg een acuut algemeen regionaal ziekenhuis zijn met de focus op een kwaliteitsvolle 2de lijns-zorgverlening.

De visie op de behandeling van psychiatrische problematieken gaat uit van een ambulante begeleiding als het kan en enkel een ziekenhuisopname als het moet. Daarom wordt een opname voorafgegaan door de inschatting van een specialist, in dit geval meestal de psychiater. In principe gebeurt de aanmelding door de huisarts van de zorgvrager.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.