"Minder uitstrijkjes door overaanbod gynaecologen" (Roel Van Giel)

Roel Van Giel (AADM-Domus Medica) wijt de verdere verschuiving van het aantal uitstrijjkjes naar de gynaecologen aan hun overaanbod. Hij stelt een viertal oplossingen voor.
 
"De algemene daling is zoals al toegelegd het gevolg van de nieuwe regelgeving", steekt hij van wal."
 
"Het probleem is hier natuurlijk het overaanbod aan gynaecologen en de organisatie van de zorg waarbij er een volledige vrije toegang tot de specialistische lijn is."
 
Wil men de huisarts echt een centrale rol laten spelen, dat moeten ver voor dokter Van Giel vier zaken veranderen:
 
1/ Duidelijke afbakeningen van een aantal taken die exclusief tot de huisartsgeneeskunde behoren 
2/ Minder gynaecologen opleiden 
3/ Organisatie veranderen zodat de vrije toegang tot de tweede lijn beperkt wordt.
4/ Een grote campagne die de bevolking mee moet informeren over voor welke handelingen men allemaal bij de huisarts terecht kan.
 
Zo ontstaat volgens hem ook een heropwaardering voor de specialisten: "Nu studeren zij 12 of 13 jaar waarna zij om financieel redenen dingen moeten doen die tot de eerstelijnsgeneeskunde behoren en kunnen zij zich onvoldoende bezig houden met de zaken waar zij wel voor gestudeerd hebben. Het gaat om het juist inzetten van de beschikbare artsen. Het zou niet allen de kwaliteit doen toenemen maar ook de toegankelijkheid."
 
Participatiegraad
"Het zou ons ook in de mogelijkheid stellen om de participatiegraad te verhogen", gaat hij verder. "Want over de hele bevolking is de participatiegraad nog maar iets van 60% in Vlaanderen." Een duidelijkere taakverdeling zou ook hier gerichtere actie mogelijk maken.
 
"Als er meer en meer gynaecologen huisartsgeneeskunde komen doen, zullen de huisartsen minder gynaecologische pathologie zien en dan zullen ze binnen een aantal jaren argumenteren dat we er niet meer bekwaam in zijn … en zo wordt de huisartsgeneeskude verder uitgehold", besluit hij.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Rita CRETEN

  10 september 2018

  Dit is een correcte weergave van wat het probleem is.

  Wij moeten ook durven inzien dat de organisatie van ons geneeskundig landschap dringend moet veranderen.

  Specialisten doen nu al taken van de huisartsen, o.a. uitstrijkjes, maar ik heb zelfs geweten dat men patiënten laat terugkomen postoperatief om de draadjes te verwijderen.

  De tweede lijn zou de eerste lijn meer moeten inschakelen. tevens zal de eerste lijn meer taken moeten toedelen aan verpleegkundigen, psychologen enz..
  Dan is er geen tekort aan artsen. Een verpleging opgeleid om de taken van de huisarts te verlichten wordt in tal van landen toegepast.

  Er is een tekort van verpleegkundigen, maar moeten die nu hun inkomen voornamelijk gaan halen door het wassen van mensen. Moet men daar 3 - 4 jaar voor studeren om iemand te wassen ?

  In alle geval denk ik dat het in de toekomst anders zal moeten, tenzij men klasse geneeskunde nastreeft.
  Het is een kwestie van verandering van mentaliteit en misschien zal het dan voor iedereen aangenamer werken zijn.


  Dr. De keersmaecker raphaël