Maggie De Block: "Antibioticagebruik gedaald voor het eerst en ook ziekenfondsen moeten rol spelen"

Maggie De Block reageert op de CM en het 'te hoge antibioticagebruik'. "Een historisch gegroeide achterstand werk je niet in een oogwenk weg." Verder kaatst ze de bal terug naar de ziekenfondsen die hier eveneens een belangrijke rol te spelen hebben.

Uit de laatste Euro Health Consumer Index van Health Consumer Powerhouse blijkt duidelijk dat onze gezondheidszorg zeer goed scoort, steekt de minister van wal. “Wanneer het over verantwoord gebruik van antibiotica gaat,zitten we met een historisch gegroeide achterstand en is er inderdaad nog een hele weg af te leggen”, zegt de minister. “Ik ben me daar zeer goed van bewust en ben hier sinds het begin van deze legislatuur heel hard aan. "

"Niet achteroverleunen"

"Die inspanningen hebben ook effect: het antibioticagebruik zit de laatste jaren in dalende lijn. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Het gebruik moet nog sterker dalen. En daar zet ik sterk op in.” De minister verwijst naar een 'brede strategie met maatregelen op verschillende vlakken.'

"Aan het KCE werd om die reden een rapport gevraagd dat (toevallig of niet) vandaag verschijnt, en dat de brede aanpak bevestigt. “In datzelfde rapport geeft het KCE overigens aan dat ook de ziekenfondsen een zeer belangrijke rol hebben te spelen in het bewustmaken van hun leden dat antibiotica geen snoepjes zijn”, aldus de minister. “De sensibiliseringscampagnes worden door de overheid opgezet, de ziekenfondsen kunnen ermee aan de slag en kunnen dan een ondersteunende rol spelen."

Initiatieven op til

Welke initiatieven staan er dan zo op til? "Een jaarlijkse sensibiliseringscampagne naar de burgers en promotie van de handhygiëne in ziekenhuizen", luidt het.  Huisartsen krijgen daarnaast individuele feedback over hun voorschrijfgedrag en dus ook het voorschrijfgedrag van antibiotica (medicomut-akkoord 2018-2019) én ze ontvangen aanbevelingen over goede praktijken zodat ze dat voorschrijfgedrag kunnen aanpassen indien nodig. Via het EBP-plan wordt er gewerkt aan tools om een betere brug te maken tussen wetenschappelijke richtlijnen en de klinische praktijk.

'Politieke campagne'

De verdere introductie en ontwikkeling van ‘antibiotic stewardship’ in de ziekenhuizen en de eerste lijn is een prioriteit om de voorschrijvers continu bewust te maken en verantwoording te doen afleggen voor het voorschrijfgedrag. De prijssetting en dus de terugbetalingsvoorwaarden maken eveneens onderdeel uit van de brede strategie. De minister betreurt overigens dat de CM zich laat inschakelen in een politieke campagne en roept de CM op om samen verder te werken aan de daling die reeds is ingezet. 

“Iedereen moet beseffen dat dit een gezamenlijke strijd is: artsen, ziekenfondsen, overheden en burgers. We nemen samen met leefmilieu en landbouw ook het antibioticagebruik in de veeteelt en bij huisdieren mee in het vizier.  Dit moet over de verschillende beleidsdomeinen én over de landsgrenzen heen aangepakt worden”, besluit de minister.

Lees ook: belgie-negende-in-eu-28-voor-antibioticagebruik-kce-wil-plan

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.