"Maak van huisarts spilfiguur door kringen te versterken" (Domus Medica)

De overheid negeert de huisartsenkringen, klaagt Domus Medica aan. Huisartsenkringen verrichtten enorme inspanningen om triage- en testingcentra op te zetten op lokaal niveau. Deze centra bleken essentieel, de coördinatie werd volledig door de lokale huisartsenkring opgenomen. Investeer dus in de kringen en zo in de huisarts als spilfiguur voor de eerste lijn, luidt de dwingende boodschap.

Op maandag 29 juni 2020 stuurde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een bericht aan de juist opgerichte zorgraden van de Eerstelijnszones met opdrachten over sensibilisering, ondersteuning en adviesverlening met de belofte van een extra financiële vergoeding, alles zonder consultatie op het veld. Het is voor Domus Medica onbegrijpelijk dat de slagkracht van de huisartsenkring in deze crisis niet erkend wordt. De covid-19-epidemie is in eerste instantie een medische crisis, met heel wat secundaire gevolgen in andere domeinen.

De huisartsenkringen hebben als eerste medisch aanspreekpunt een cruciale rol gespeeld in het beheersen van het medisch zorglandschap (eerste lijn/ziekenhuizen) en zullen dat blijven doen. Maar de overheid moet nu eindelijk na jarenlange besparingen fors investeren in de motor van de lokale organisatie medische zorg en in een essentiële factor in de volksgezondheid.

"Investeren in huisartsenkringen is investeren in de ondersteuning van huisartsen, is investeren in de zorg voor patiënten. Dit gaat dus over de fundamentele keuzes in de organisatie van de zorg. Wil de overheid dat de huisarts de medische spilfiguur in de eerste lijn is, dan ondersteunt ze de huisartsenkringen."

Concrete vraag aan Vlaamse overheid

"Concreet vragen wij dat voor de hele periode van de covid-epidemie er per triage/testcentra een extra financiering voor een coördinator voor de huisartsenkringen wordt toegekend die de kringbesturen kan ontlasten van de praktische taken (zoals personeelsbeleid, logistiek, …) van de aansturing van de triage- en testcentra."

'Daarnaast dat er terug structureel wordt geïnvesteerd in de huisartsenkringen door per 100.000 inwoners middelen te voorzien voor een kringcoördinator. Een sterke huisartsenkring is de beste garantie voor een sterke eerstelijnszone en vice versa. Een sterke huisartsenkring is de beste garantie voor een optimale samenwerking huisartsgeneeskunde – ziekenhuis. Een sterke huisartsenkring is de beste garantie voor een goed aanbod aan huisartsgeneeskundige zorg in de regio.' 

> Lees ook: Applaus van de bevolking, awoe voor Vlaamse overheid (Vas)

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.