Kamer neemt resolutie aan voor zorgpad obesitas

De Kamer nam afgelopen week een resolutie aan om obesitas te bestrijden en te behandelen. Een anti-obesitasplan moet zich op zeven punten richten.

De resolutie werd ingediend door Sonja Becq, Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Veli Yüksel, Franky Demon en Els Van Hoof (CD&V, Yoleen Van Camp (N-VA), Ine Somers en Dirk Janssens (Open Vld) en Damien  Thiéry (MR).

De resolutie vraagt om een multidisciplinair eerste- en tweedelijns zorgpad uit te tekenen voor de obesitasbehandeling met aandacht voor de volgende punten:

·      begeleiding op maat;

·      een centrale en coördinerende rol voor de huisarts;

·      nazorgtrajecten, zowel voor patiënten met een ambulante, residentiële als chirurgische behandeling;

·      samenwerking met een diëtist of psycholoog

·      waar dit wenselijk en doeltreffend is, inzetten op groepssessies;

·      het beoogde zorgpad resultaatsgericht opvolgen;

2. onderhandelingen voeren met de industrie om voeding evenwichtiger te maken, het calorieën- plus zoutgehalte te verlagen en het vezelgehalte te verhogen steeds met het oog op een verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking;

3. de aanbevelingen opvolgen van het KCE-rapport (vol. 36A, 2006) “Farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas. Residentiële zorg voor ernstig obese kinderen in België”;

4. steun verlenen aan wetenschappelijk onderzoek naar de medische gevolgen op lange termijn van zwaarlijvigheid en naar de effectiviteit van medicamenteuze en /of chirurgische behandelingen en de effectiviteit van andere interventies van specialisten zoals bijvoorbeeld een diëtist of een psycholoog;

5. erop toezien dat de informatieverspreiding over medische behandelingen van obesitas steunt op wetenschappelijke evidentie;

6. de controle op de vrij in de handel verkrijgbare vermageringsproducten en op het misbruik hiervan intensifiëren. Streng toezien op de ongewenste neveneffecten van deze vrij in de handel verkrijgbare vermageringsproducten en rond deze producten de nodige informatie ter beschikking stellen, maatregelen tegen deze producten in overweging nemen;

7. voor de deelstaatbevoegdheden en met het oog op een coherent beleid:

·      meewerken aan een interfederaal voedings- en gezondheidsplan, met een specifieke focus op jeugdobesitas en obesitas bij sociale kansengroepen met dien verstande dat de federale overheid de werkzaamheden samen met de deelstaten initieert en coördineert;

·      ervoor zorgen dat informatiecampagnes vanuit de gemeenschappen en de verschillende actoren, éénduidig wijzen op de gezondheidsrisico’s van overgewicht en obesitas;

·      patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en ziekenfondsen die werken rond overgewicht en obesitas nauw betrekken;

·      een correcte en uniforme registratiemethode bepalen op basis van de BMI om de obesitascijfers bij kinderen en jongeren in België correct in kaart te brengen;

preconceptiezorg (screening op risicofactoren, gerichte counseling, effectieve interventies) uitbouwen en investeren in navormingsmodules voor vroedvrouwen, die zowel toegespitst zijn op de begeleiding tijdens de preconceptionele, als op de zwangerschaps- en de postpartum-fase.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.