Interview met de 'minister van en voor kwetsbare mensen'

In de jongste editie van Zorgwijzer, het blad van Zorgnet-Icuro, verscheen een interview met Vlaams gezondheidsminister Wouter Beke (CD&V) die zichzelf omschrijft als 'minister van en voor kwetsbare mensen'. Enkele uitspraken in verband met zijn budget, de staatshervorming, milieuproblemen, de zorgverzekering en ziekennetwerken.

Wouter Beke beschikt over een aanzienlijk budget, al vertrekt hij met een tekort van 600 miljoen. Toch is dat volgens hem geen onoverkomelijke hindernis: "Om toch maar even alles in perspectief te zetten: het budget dat ik als minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding mag beheren, is even groot als het totale budget van de Waalse regering."

"Vandaag spreken we over een tekort van 600 miljoen euro. Een verschil van 1,6 miljard. Die schuld moeten we eerst wegwerken voor we nieuw beleid kunnen voeren. Elke minister moet zijn duit in het zakje doen. Tegelijk investeren we een kleine 600 miljoen euro in zorg en welzijn. Dat is de grootste stijging van alle departementen. Dat bedrag komt bovenop de voorziene uitbreidingen, waaronder 400 miljoen in het Groeipakket, de uitrol van de VIA-akkoorden en toekomstige indexeringen. Samen is dat goed voor 2 miljard euro extra of een stijging van 13 tot 15 miljard euro de komende twee jaar."

Ouderenzorg en suïcide

"We bereiden ook voor de ouderenzorg een systeem van persoonsvolgende financiering (PVF) voor, maar dat wordt geen copy-paste van de PVF in de gehandicaptensector. In de ouderenzorg willen we liefst met ‘tickets’ werken: mensen kunnen rechten opbouwen, die we niet in euro’s uitdrukken. Een belangrijk instrument hiervoor is de BelRAI, die een juiste inschaling moet garanderen en zo ook een betere continuïteit. (...) We moeten de BelRAI verder uitwerken. Maar het principe staat in het regeerakkoord."

"Volgend jaar komen we met een nieuw suïcidepreventieplan."

Ziekenhuisinvesteringen en netwerken

"Voor investeringen voor de ziekenhuizen is in de begroting voor 2021 en 2022 telkens slechts 10 miljoen euro voorzien, voor 2023 en 2024 jaarlijks 20 miljoen. Dat is onvoldoende om de ziekenhuisinfrastructuur tijdig te vernieuwen, zegt Zorgnet-Icuro.
De realiteit is complexer. "

"Voor de instandhoudingsforfait voor het onderhoud van de infrastructuur is er een budget van 27 à 28 miljoen euro per jaar. Daarnaast is er de strategische forfait voor investeringen, in totaal goed voor 15 miljoen euro per jaar. Daarbovenop komt nu dus 20 miljoen euro per jaar. En ook nog eens indexeringen. Alles samen brengt dat de teller op
70 miljoen per jaar. Dat is een aanzienlijk bedrag."

"Maar even belangrijk is de heroriëntering van het ziekenhuislandschap. De netwerken zijn nu afgebakend en er ontstaat een hele dynamiek waarbij we samen werken aan het ziekenhuis van de toekomst, ook met de federale overheid. Dat vergt een zorgstrategische planning waarover ik de voorbije weken de gesprekken ben gestart. We moeten de zorg betaalbaar houden en het juiste aanbod bij het juiste publiek brengen."

Milieu

"Ik zie mezelf als ‘minister van en voor kwetsbare mensen’. (...) Gezondheid is een inclusief verhaal: health in all policies, ook in leefmilieu en klimaat.(...) We krijgen heel wat fijn stof uit het Ruhrgebied. Europa moet rekening houden met verscheidenheid in de eenheid. Wij vormen een dichtbevolkte regio, met een belangrijke rol in de logistiek. We zijn een transitland in het centrum van Europa. Dat kunnen we niet weggommen. Met alle voordelen en nadelen van dien."

Staatshervormlng, zorgverzekering

"Binnen de ruimte die de staatshervorming mogelijk maakt, heeft Vlaanderen zijn kansen gegrepen. Ter vergelijking: in Wallonië loopt het debat over de zorgverzekering nog altijd, terwijl die hier al helemaal verworven is. Ook een systeem als de Vlaamse sociale bescherming bestaat niet in Wallonië. Vanuit het buitenland komt men vaak kijken naar de good practices op het vlak van welzijn in Vlaanderen. Zo won het Groeipakket onlangs nog een Europese prijs. Ook dat mag gezegd worden."

Het volledige interview kunt u hier lezen.

> Lees ook: toegang-tot-zorg-voor-meest-kwetsbare-mensen-in-europa-is-alarmerend

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.