"Concretiseer patient empowerment"

De vzw Patient Empowerment roept patiënten, zorgverleners en betrokkenen bij de gezondheidszorg op om samen de praktische ingrediënten van ‘patient empowerment’ uit te werken. Dat om niet enkel de beste zorg moeten te verlenen aan een patiënt, maar ook om in de mate van het mogelijke diens autonomie te herstellen of te behouden.

Alle ideeën, suggesties en reacties zullen de basis vormen van een werkboek voor zorgverleners en een strip voor patiënten die eind 2020 zullen worden gepubliceerd. 

Een gevoel van controle geven aan een patiënt is niet louter een zaak van gezonde principes. Heel concrete elementen kunnen ervoor zorgen dat een patiënt een gevoel van machteloosheid krijgt, of net zijn betrokkenheid sterkt.

Concreet:

 • Vraagt u uw patiënt wat hij al weet en wat hij erover denkt?
 • Spreekt u een patiënt spontaan aan met de voornaam of vraagt u eerst of de patiënt dat goed vindt?
 • Stapt u een patiëntenkamer binnen zonder kloppen of respecteert u er de privacy van de patiënt?
 • Stelt u tijdens het gesprek ook open vragen zodat de patiënt zijn verhaal kwijt kan?
 • Laat u niet voelen dat hij onder tijdsdruk staat?
 • Onderbreekt u uw patiënt snel of laat u die uitspreken? Verwijst u zelf naar websites met correcte informatie?
 • Zorgt u ervoor dat en checkt u of de patiënt heel precies weet hoe hij zichzelf moet behandelen?
 • Houdt de zorgorganisatie ook rekening met laaggeletterden of mensen met een handicap?
 • Is de signalisatie in de zorgorganisatie duidelijk?
 • Is de website in de taal van de patiënt opgesteld?
 • En de patiënt, zegt hij het als hij iets niet begrijpt?
 • Maakt de patiënt aan de zorgverlener duidelijk dat hij een bepaalde behandeling niet wil, niet haalbaar vindt of niet heeft gevolgd zoals voorgeschreven?
 • Zegt de patiënt openlijk dat hij een tweede mening wil vragen?

Ideeën en suggesties kunnen tot mei 2020 worden gedaan via een discussieplatform op Facebook voor patiënten en op Linkedin voor zorgverleners of via mail. 

De inzichten van de VZW Patient Empowerment over ‘patient empowerment’ vertrekken van het wetenschappelijk onderzoek van Edgard Eeckman, communicatiemanager van het UZ Brussel en communicatiewetenschapper. Hij doctoreerde in oktober vorig jaar aan de VUB met een doctoraat over macht in de relatie patiënt-(huis)arts en de invloed van het internet als bron van gezondheidsinformatie daarop.

Terwijl Eeckmans onderzoek aantoont dat de tevredenheid van patiënten over en het vertrouwen in hun huisarts zeer hoog is, is het gevoel dat patiënten hebben over de controle die ze kunnen uitoefenen op hun eigen zorg een stuk lager. Dat is belangrijk omdat onderzoek aantoont dat controleverlies zieker kan maken en weerstand kan stimuleren onder uiteenlopende vormen zoals agressie en frustratie. 

De vzw Patient empowerment werd opgericht om de inzichten rond ‘patient empowerment’ zoveel mogelijk ingang te doen vinden. Stichters zijn Edgard Eeckman, PhD en patiënte Inge Vandelannoote. Samen met verpleegkundige Liesbeth Moortgat en prof. dr. Sebastiaan Engelborghs vormen zij de Raad van Bestuur.

De vzw richt zich niet tegen iets, maar is voor iets; het sleutelwoord is Samen.

Info op www.patientempowerment.be.

> Lees ook: goede-huisartsen-geven-patient-controlegevoel

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.