Bvas tegen diefstal van beschikbaarheidshonoraria

Beschikbaarheidshonoraria blijven hoe dan ook honoraria voor Bvas. Het is dan ook logisch dat ze tot het budget van de erelonen voor huisartsen blijven behoren en niet dienen om wachtposten te financieren.

MediSfeer publiceerde een opiniestuk van David Simon waarin hij uitrekende dat het wegvallen van beschikbaarheidshonoraria voor de financiering van de wachtposten de huisartsen ruim 10 miljoen kostte. 

Er kan voor het grootste artsensyndicaazt geen sprake van zijn dat de huisartsenwachtposten (HWP), en dus ook de bedienden die er werken en hun sociale lasten, gefinancierd zouden worden vanuit het budget voor de beschikbaarheidshonoraria. De werking van de wachtposten moet gefinancierd worden door de gemeenschap en niet door de huisartsen. "Hetzelfde geldt overigens voor de ziekenhuizen", trekt de Bvas die redenering door, verwijzend naar de enorme afdrachten van de specialisten.

"Sommige huisartsenkringen willen hun HWP ook openen op weekdagen. Daarvoor is een financiering nodig. Voor Bvas moet die financiering van het RizivI komen en niet door gelden over te hevelen vanuit de beschikbaarheidshonoraria."

"Huisartsen van wacht worden nu al onderbetaald voor het werk dat ze verrichten in het weekend, op feestdagen en ’s nachts. Daarom moet het budget voor beschikbaarheid dienen om de honoraria voor wachtprestaties, dus de beschikbaarheidshonoraria zelf, te verbeteren."

Voor BVAS is een diefstal van de beschikbaarheidshonoraria onaanvaardbaar, besluit voorzitter Philippe Devos samen met zijn twee ondervoorzitters Dirk Scheveneels en Luc Herry.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Anthony CORNELISSEN

    27 juni 2019

    We verdienen al maar de helft van een normale doordeweekse dag, op een wachtdag; en dan zouden ze daar nog willen in snijden. No fucking way. Wij zijn geen liefdadigheidsinstelling en ook geen melkkoe, wij werken om onze kost te verdienen.