Borstreconstructie: 62 ziekenhuizen krijgen vraag tarieven te verlagen

Op 25 juli legde het Verzekeringscomité in een conventie de nieuwe regels vast voor autologe borstreconstructie. De 62 ziekenhuizen die beschikken over een coördinerende borstkliniek kunnen beslissen om al dan niet tot deze conventie toe te treden.

Het akkoord is erop gericht om de patiënt beter terug te betalen en beter te informeren, de supplementen te beperken, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de honoraria van de chirurgen te herwaarderen. Elk jaar ondergaan 1.500 vrouwen een autologe borstreconstructie. Het Riziv zou graag hebben dat in minstens 40% van de ingrepen die in ons land gebeuren geen supplement wordt aangerekend.

Op zijn website geeft het Riziv de criteria aan waaraan de ziekenhuizen en de artsen moeten voldoen om de conventie te kunnen onderschrijven. Het Rijksinstituut geeft tevens aan welke engagementen ze moeten nemen.

De ziekenhuizen kunnen enkel tot de conventie toetreden wanneer ze beschikken over een coördinerende borstkliniek en wanneer er minstens twee artsen gespecialiseerd in plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie op deze dienst actief zijn. De artsen mogen ook de prestaties meerekenen die ze uitvoerden in een satellietziekenhuis gelieerd aan het coördinerend centrum. De artsen gespecialiseerd in plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie moeten een bijzondere bekwaamheid kunnen aantonen met borstreconstructie volgens de vrije perforator methode.

Beperking van de supplementen

Het ziekenhuis en de arts engageren zich ertoe:

- De ereloonsupplementen voor patiënten die een eenpersoonskamer hebben gevraagd te beperken tot 100% van de belangrijkste ingreep (microchirurgische transplantatie van weefsel – fase 1) en de ereloonsupplementen voor prestaties die aan deze ingreep verbonden zijn niet te verhogen.

Dat houdt in dat ereloonsupplementen die gevraagd kunnen worden aan een patiënt die in een eenpersoonskamer verblijft, voor deze prestatie beperkt blijven tot :

- 2.940,44 euro maximum voor een unilaterale borstreconstructie

- 4.545,06 euro maximum voor een bilaterale borstreconstructie (tarief 2016)

- Geen druk op de patiënt uit te oefenen om zich op een eenpersoonskamer te laten opnemen.

- Alle nuttige medische en financiële informatie te geven op basis van een brochure zodat de patiënt zijn ‘informed consent’ kan geven.

- De patiënt ten laatste zeven dagen voor de ingreep een schriftelijk bestek en een ontwerp van opnameverklaring te overhandigen.

- Voorschotten enkel te vragen voor het bedrag ten laste van de patiënt en die te beperken tot maximaal 50% van de ereloonsupplementen met een maximum van 1.250 euro.

- De aan de patiënt gefactureerde bedragen mee te delen aan diens verzekeraar.

Als tegenprestatie engageert het Riziv zich ertoe op zijn website een lijst te publiceren van de ziekenhuizen en de chirurgen die tot de conventie toetreden en aangepaste honoraria te voorzien voor de teams van plastische chirurgen.

De ziekenhuizen sluiten de conventie af voor een periode van onbepaalde duur. Ze kunnen de verbintenis verbreken mits inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.