'Bijna helft behandelingen in ziekenhuis straks thuis'

Behandelingen waarvoor je nu nog naar het ziekenhuis moet, kunnen steeds vaker thuis. Gewoon op eigen bank of bed. Het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis geeft kankerpatiënten thuis immuuntherapie, een Europese primeur. Grote kans dat andere ziekenhuizen volgen. RTL-nieuws maakt een overzicht.

Patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek met longkanker die per infuus immuuntherapie krijgen, kunnen die behandeling voortaan deels ook thuis krijgen. In het kankerinstituut loopt een proefproject 'gedeelde zorg' waarin patiënten die dat willen hun immuuntherapie-infuus om en om in het ziekenhuis en thuis krijgen. Nederland is wereldwijd het tweede land waar immuuntherapie thuis wordt gegeven. Alleen Australië doet dit al langer.

Op de dag dat de patiënt de behandeling met immuuntherapie thuis krijgt, komt een speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundige met de in het Antoni van Leeuwenhoek bereide medicatie bij de patiënt thuis.

Proefproject

De thuistoediening voldoet aan dezelfde kwaliteits- en veiligheidseisen als aan diezelfde zorg in het ziekenhuis wordt gesteld. Als patiënten de thuisinfusie als prettig ervaren en de pilot daarmee geslaagd is, dan wordt de thuistoediening breder toegepast voor patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek, en kunnen ook andere ziekenhuizen dit in het zorgaanbod opnemen. De pilot duurt vier maanden en loopt in de omgeving Groot-Amsterdam.

Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met Eurocept Homecare. Deze landelijk werkende organisatie levert maatwerk ziekenhuisverplaatste zorg met onder meer eigen gespecialiseerde verpleegkundigen en infuustechnologie. Ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis werkt mee aan de pilot. De zorgverzekeraar is geïnteresseerd in de mogelijkheden van meer zorg thuis, de ervaringen van patiënten en de meerwaarde op de kwaliteit van leven. Dit betekent dat alleen verzekerden van Zilveren Kruis aan deze pilot kunnen deelnemen.

Is het project succesvol, dan wordt thuistoediening ook beschikbaar voor patiënten van andere zorgverzekeringsmaatschappijen. Het proefprojedt is in samenwerking met farmaceut Bristol-Myers Squibb tot stand gekomen.

Paradigmashift dit decennium

Het Erasmus MC had in 2015 al een proef met chemotherapie thuis. Het project loopt nog steeds: er zijn nu drie middelen die thuis kunnen worden toegediend. In eerste instantie hadden patiënten hun twijfels over de veiligheid, maar nu zijn ze over het algemeen heel positief.

Het gaat nu nog om losse initiatieven, maar uit onderzoek van Gupta Stategists, een adviesbureau voor de zorg, blijkt dat over tien jaar 46% van de ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis kan worden gegeven. Dat is volgens het adviesbureau goed nieuws voor de patiënt want zorg thuis betekent dat je sneller het normale leven weer kunt oppakken.

De arts wordt van piloot luchtverkeersleider die een grote groep patiënten op afstand bewaakt en behandelt

Anderzijds zullen artsen moeten wennen.  Gupta: "Het één-op-één contact tussen patiënt en arts zal grotendeels verdwijnen. De arts wordt van piloot luchtverkeersleider die een grote groep patiënten op afstand bewaakt en behandelt."

De Patiëntenfederatie Nederland juicht thuisbehandelingen toe, maar ze vergt een 'cultuuromslag'.

Een overzicht van behandelingen die nu al thuis gebeuren in Nederland:

 • Nierdialyses (hemodialyse)
 • Controle bij risicozwangerschappen
 • Chemotherapie (Erasmus ziekenhuis)​
 • Infuustherapieën, bijvoorbeeld antibiotica via het infuus)
 • Palliatieve IC-zorg (Westfries Gasthuis en Medisch Spectrum Twente)
 • Zorg voor COPD-patiënten met longaanvallen
 • Behandeling bij acute longembolie
 • Slaapregistratie (apneu-test)

Voor- en nadelen

De voordelen:

 • Geen reistijd naar het ziekenhuis
 • Minder kans om een ziekenhuisbacterie op te lopen
 • Veel mensen genezen thuis beter, omdat ze thuis beter slapen en eten

De nadelen:

 • Als er iets misgaat, het langer kan duren voor er een arts aanwezig is
 • Privéleven en ziek zijn niet meer gescheiden
 • Er wordt meer gevraagd van familieleden
 • Angst; de geruststellende gedachte dat er artsen in de buurt zijn, ontbreekt

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.