Bijna 226,5 miljoen euro voor gmd in 2017

Brussel en vooral Wallonië zijn volop aan een inhaalbeweging bezig wat gmd-gebruik betreft, blijkt uit een analyse van de interventies. Vlaanderen, dat op dat vlak een voorsprong had, zit blijkbaar aan een plafond en stagneert.

De cel doelmatige zorg (*) van het Riziv leverde een bijdrage aan de officiële website "Gezond België" die dit voorjaar werd gelanceerd. De sectie gewijd aan de variaties in de medische praktijk bevat een rapport over het gmd-gebruik van  in 2017, gebaseerd op de gecertificeerde codes voor de beheersvergoedingen van zowel het standaarddossier als de "uitgebreide" versie voor chronische patiënten van 45 tot 74 jaar.

Wat zijn de kerncijfers die uit de analyse naar voren komen?

Het gemiddeld aantal interventies over 2017 bedroeg 7.158.260, het gestandaardiseerde percentage per 100.000 verzekerden lag op 65.728. De uitgaven voor gmd-beheersvergoedingen bedragen bijna 226,5 miljoen euro (226.411.381 euro). De gemiddelde kosten van de tussenkomsten liggen dan weer op 31,63 euro, met een gemiddelde jaarlijkse uitgave per verzekerde van 20,79 euro.
In 2017 hadden 11.452 huisartsen, ofwel 86% van het totale aantal betrokken zorgverleners (13.240), gecertificeerde gmd-gerelateerde codes. Het mediane aantal attesten per huisarts bedroeg 547.

Brussel en Wallonië 'galopperen'
Tussen 2007 en 2017 noteerde het Riziv een jaarlijkse groei van het aantal attesten van 5,86%. Als we ons alleen richten op de laatste jaren van deze periode (2015 tot 2017), bedraagt de groei 7,37%.

Tenminste nationaal bekeken. De curve van de gestandaardiseerde lijn per 100.000 verzekerden stijgt immers sterker voor Brussel en vooral voor Wallonië, terwijl die zich sinds 2016 in Vlaanderen - dat sneller en ruimer op het GMD was overgeschakeld - heeft gestabiliseerd. Over de bestudeerde 10 jaar zal de groei bijna 6% halen in Brussel en 10% in Wallonië (en zelfs respectievelijk 12 en 15% op de "eindperiode" (2015-2017)).

(*) opgericht in het kielzog van het "Actieplan handhaving gezondheidszorg 2016-2017", dat goede praktijken wil aanmoedigen en onnodige of ongepaste handelingen bestrijden. De cel houdt zich vooral bezig met de identificatie van onverklaarbare variaties in verbruik na standaardisatie.

Lees ook: "Gmd-penetratie in 13 jaar tijd meer dan verdubbeld".

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.