Begroting: prioriteiten huisartsen (Bvas)

In het Verzekeringscomité loopt de discussie verder over wat er moet gebeuren met de indexering van het gezondheidsbudget dat ruim 30 miljard bedraagt. Voor de budgetmarge dient alvast een beweging te worden ingezet die de raadplegingen herwaardeert richting 30 euro.

“De beslissing van de minister en zijn kabinet wordt afgewacht om te zien hoe de groeinorm van 2,5% precies wordt besteed in het besef dat de transversale projecten nog niet echt matuur zijn of voldoende in aantal om de bestaande marge volledig te benutten. Er moeten ook nog berekeningen worden uitgevoerd voor het gedeelte farma”, legt Gilbert Bejjani (Bvas) uit.

Index

8,14% bedraagt de index nu en 2% werd vooraf toegekend aan de artsen. Volgens de huidige stand van zaken krijgen de artsen dus nog 6,14% volgend jaar, min 1% dat men moest reserveren en herverdelen voor doelmatige zorg volgens het akkoord 2022-2023.

Die passage in het akkoord (2.8.1) gaat samengevat als volgt: “Er komt vanaf 2023 een stapsgewijze herwaardering van de raadplegingen. Door deze herwaardering zullen tegen eind 2024 de tarieven van de raadplegingen van geaccrediteerde huisartsen en specialisten, met inbegrip van de spoedraadplegingen, op minstens 30 euro liggen. Deze aanpassing vergt een jaarlijkse inspanning in reële termen van 2,5% voor de betrokken verstrekkingen. Volgens Rizivberekeningen zal de voorziene herwaardering ongeveer 75 miljoen kosten in reële termen.”

“Verder wordt het team rond de huisarts versterkt door zorgondersteunend personeel in de huisartsenpraktijk financieel te steunen. Jonge huisartsen krijgen een gmd-starterspremie.”

Men tast nu af in welke mate men die indexmassa lineair moet verdelen, dat was niet gepreciseerd in het akkoord. Misschien moet de steun voor ASO/haio gevonden worden in het budget buiten de index. “We vragen dat de niet-gebruikte budgetten transversale zorg in het gezondheidszorgbudget blijven. We hebben al vaak kritische kanttekeningen geplaatst bij de proefprojecten chronische zorg die veel geld opslorpen maar nog niet echt van de grond kwamen.”

Het is verder afwachten wat de regering beslist over het extrabudget dat voorzien is voor covid (750 miljoen in 2022). 

Intussen liepen de informele contacten verder van de artsen met Jo De Cock en het Riziv over het gezondheidsbudget om af te tasten waar de precieze nieuwe behoeften lagen. Ook lagen er voorstellen op tafel om het sociaal statuut van de assistenten te financieren plus oudere voorstellen die weer de kop opstaken voor de opwaardering lage consulten en bepaalde prestaties, dat weliswaar buiten index. 

De artsensyndicaten moeten zich nu precies positioneren over het budget.

> Riziv tankt 750 miljoen bij voor strijd tegen Covid-19

> Begroting: prioriteiten huisartsen (ASGB)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.