Zondigen tegen de kwaliteitswet: verfijnde sancties, flinke boetes

Naast het feit dat de kwaliteitswet op nogal wat inhoudelijke kritiek stuitte, blijkt uit de tekst ook dat 'de mogelijkheden om te sanctioneren verfijnd worden'. Wie dwarsligt bij nader onderzoek of de sancties niet opvolgt, hangt een stevige boete boven het hoofd. Voor anesthesie werd een en ander bijgestuurd.

Een van de bezwaren die onder meer de Orde uitte, was immers dat er nogal wat begrippen ontbraken of gedefinieerd moesten worden, bijvoorbeeld ‘diepe sedatie’. Die omschrijving is er nog steeds niet, maar om de uitvoering van sommige gewone oogheelkundige ingrepen niet onmogelijk te maken, worden die alvast uitgesloten van de definitie van locoregionale anesthesie. De daaraan verbonden vereisten zouden de oogartspraktijk onwerkbaar maken (onder andere de aanwezigheid van een anesthesioloog).

De taken van de al bestaande Toezichtscommissie die de voormalige provinciale geneeskundige commissies vervangt, zijn daarentegen uitvoerig omschreven. Ze worden uitgebreid met bijzondere aandacht voor de rechten van verdediging van de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar. Positief is ook dat ze voorlopige maatregelen kan nemen 'indien gevreesd wordt voor ernstige en imminente gevolgen voor de patiënt of de Volksgezondheid.'

Die commissie krijgt verder meer armslag qua sanctioneringsarsenaal. Het behoud van het visum kan aan specifieke voorwaarden worden gekoppeld. Het visum kan worden ingetrokken, geschorst of het behoud ervan afhankelijk gemaakt van het naleven van welbepaalde voorwaarden

Voor de weigering tot medewerking aan het onderzoek en voor het niet-naleven van de sancties worden administratieve boetes voorzien: van 1 tot 10.000 euro. Wie volhardt in de boosheid, kan zelfs in de gevangenis belanden.

> Acht problemen met de kwaliteitswet (Orde)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.