Frauderende of antivax artsen: Orde lakser aan Franstalige kant?

Vlaanderen lijkt harder op te treden tegen frauderende of anti-vax dokters in deze covid-crisis. Wat doet de Franstalige Orde? "Ik ben bang dat we momenteel een beetje te laks zijn in het zuiden van het land. Er komt een vergadering met alle Franstalige provincieraden," aldus Philippe Boxho, vicevoorzitter van de Orde.

Deze week arresteerde de politie in Waver vijf administratieve medewerkers van het vaccinatiecentrum in Bierges. Sinds september waren vijf artsen het doelwit van Waalse opsporingsonderzoeken, onder wie een arts uit de regio Charleroi die nog steeds gevangen zit. Het kabinet van de Waalse minister van Volksgezondheid, Christie Morreale, verklaarde dat andere artsen "worden gecontroleerd op basis van administratieve onderzoeken en lopende audits van de administratie, die zijn voortgevloeid uit vermoedens van fraude met het Covid Safe Ticket (CST).

Als de verdenkingen worden bevestigd, worden de CST's gedeactiveerd en worden procedures ingeleid tegen de auteurs en gebruikers van de valse CST's, met het Waals Gewest als burgerlijke partij.

Reactievermogen verbeteren

In het Brusselse en Waalse Gewest verbazen de bevoegde autoriteiten zich echter over het gebrek aan actie of althans het gebrek aan zichtbare acties van de Orde in het zuiden van het land. Vorig jaar kregen vijftien artsen sancties opgelegd, variërend van een schorsing van een maanden tot twee jaar voor drie artsen, maar de zwaarste sancties in 2021 werden vooral in Vlaanderen uitgesproken.

Dr. Philippe Boxho, vicevoorzitter van de Orde, is zich bewust van het probleem: "Op ons niveau hebben wij in het zuiden van het land nog geen enkele schorsing uitgesproken, in tegenstelling tot het noorden. Daar was er zelfs een schorsing van twee jaar, wat de straf is die we geven als laatse stadium voor schrapping. Dat is echt heel ernstig."

Vlaanderen is strenger

Vlaanderen lijkt momenteel strenger: "Ik ben bang dat we in het zuiden van het land een beetje te laks zijn. We hebben niet dezelfde werkwijze als in het noorden. Dat stoort me. Aan Franstalige zijde kunnen sommige provinciale raden wachten op een vonnis van een hof van beroep of een rechtbank van eerste aanleg alvorens een standpunt in te nemen in de zaak. "

"Dat is niet verplicht. De provinciale raden kunnen sneller gaan, zoals in het geval van de arts in de regio Charleroi, waar ze hem onmiddellijk kunnen schrappen. Op dit moment is hij geschorst door de provinciale medische commissie, maar hij is niet geschrapt. Zijn visum is ingetrokken... maar het zal hem na enige tijd teruggegeven worden. In dit stadium zal hij weer praktijk kunnen voeren als hij uit de gevangenis komt, als de Orde geen standpunt inneemt. Daarom moeten de provinciale raden sneller handelen."

Wat zal er nu gebeuren? "Ik heb op dit moment geen informatie over alle dossiers van de Franstalige provinciale raden. Ze worden nog verzameld. Ik ben in ieder geval de enige die de definitieve informatie kan geven. Bovendien zal ik in de komende weken alle voorzitters van de provincieraden ontmoeten.

Het is tijd dat de Orde en de Franstalige provinciale raden proactiever worden. Vaak lijken ze niet in de pas te lopen met het gerechtelijk optreden en geven zij een gevoel van straffeloosheid of zelfs korporatisme dat in een dergelijke gezondheidscrisis niet op zijn plaats is.

> Orde schorst 15 artsen voor antivax-uitspraken

> Arts geschorst voor desinformatie covid-19

> Orde schorst huisarts-desinformator

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Lucas Kiebooms

    17 januari 2022

    Een repressie zonder weerga, zonder motief. CST moet alleen voor de" ruimten" bestaan met name of deze voldoende verlucht zijn wanneer een evenement plaatsvindt. Zelf VdB zegt dat dat het enige is dat helpt maar intussen gaat men verder met de tunnelvisie' vaccineren'. Wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek nul. Nu eerst gaat de eerste lijn een proefproject opzetten met camostat (bestaat in Japan sedert 1985!) het behoort dus tot de categorie medicaties zoals HCQ Azytrhomicine, Fluvoxamine, Ivermectine. Dit is dus voortschrijdend inzicht dat alle redenen om een CST te geven zinloos zijn gezien de verspreiding niet door de vaccinatie wordt tegengehouden en evenmin de ziekte.
    Maar de orde buigt diep voor onze politiekers en doet er nog een schepje bovenop door de broodroof te legaliseren. Naast de CST gele ster nog de concentratiekampen zoals in enkel landen bestaat, heruitvinden. Wanneer gaat men ernstig preventief behandelen voor de risicogroepen, curatief voor wie vroege symptomen heeft met voornoemde medicatie en gestructureerde opvolg. De vaccinatie voor de hoog risico patiënt zonder alle andere maatregelen te verwaarlozen. En last bet not least de controle inclusief autopsie van post vaccinatie neveneffecten en mortaliteit. Dit zou meer zinvol werk zijn dan demoniseren, heksenjacht en brandstapels of de apartheid heruitgevonden.