Orde schorst 'huisarts-desinformator'

Een arts die volgens de Orde doelbewust desinformatie verspreidde over de doeltreffendheid van coronavaccins en ook flirt met preventieve maatregelen, krijgt in eerste aanleg een zware straf opgelegd.

Over een arts in Antwerpen liepen bij de provinciale raad twee klachten binnen. Ze was te zien in een internetvideo met informatie dat het coronavaccin niet veilig of doeltreffend zou zijn. In de video werden de cijfers van de overheid tegengesproken. Eerder al meldde een patiënte van deze arts dat ze, van zodra ze de spreekkamer binnenkwam, door de arts aangemaand werd om het mondmasker af te zetten. Zelf deed de arts dat ook. De patiënte weigerde en verzocht de arts eveneens het mondmasker terug op te zetten. De arts deed dat met tegenzin en bekeek het als een beperking van haar vrijheid. Haar medewerkers zouden evenmin de nodige afstand bewaren.

Aan de onderzoekscommissie verklaarde de arts onder meer dat ze de patiënte niet verstond en daarom voorstelde het mondmasker af te zetten. Daarop zou de patiënte paniekerig hebben gereageerd, waarop de arts haar had trachten gerust te stellen door te zeggen dat het een ernstig, maar niet noodzakelijk dodelijk virus betrof. Volgens de arts had de patiënte psychologische problemen.

De arts zou zich wel gedragen hebben conform de maatregelen, verdedigde ze zich. Ze zou steeds een mondmasker dragen net als haar medewerkers. Wat de bewuste video betreft: de arts verklaarde dat ze deel uitmaakte van Doc4opendebate, een organisatie die kritisch staat tegenover de huidige coronamaatregelen. Ze meent dat de mogelijke neveneffecten van het vaccin onvoldoende onderzocht worden en acht het haar taak om de samenleving te informeren. Er wordt volgens deze arts te weinig stilgestaan bij de zogenaamde “collateral damage” van de vaccins. Ze houdt zich aan de opgelegde regels maar staat er kritisch tegenover.

Waslijst inbreuken

De Raad spreekt de arts vrij voor het deel van de klacht dat ze een gebrek zou hebben vertoond aan aandacht voor gezondheid, preventie – bescherming en -promotie.

Al overige feiten oordeelt hij als bewezen. En dat is een hele waslijst: van verspreiden en steunen van onwetenschappelijke info, meewerken aan desinformatie, gebrek vertonen van de vereiste deskundigheid en gepaste attitude. Maar ook liet de arts na om te handelen volgens de huidige stand van de wetenschap of om advies in te winnen van collega’s en ze vertoonde een gebrek aan collegialiteit. Tot slot waakte ze onvoldoende over haar professionele onafhankelijkheid.

Door als arts, als vertrouwenspersoon, haar wetenschappelijk niet-onderbouwde meningen de wereld in te sturen, ondergraaft ze de kansen op een succesvolle vaccinatiecampagne.

Haar algemene houding miskent het werk van vele collega’s die in de eerste lijn en met eigen gezondheidsrisico’s en die van hun eigen families, de patiënten verzorgden tijdens  deze pandemie. Die houding getuigt ook van een gebrek aan respect voor de vele slachtoffers van de epidemie.

Behandelingen en medicatie aanraden zonder bewijs van enig nut voor covid-patiënten,

noch preventief noch curatief (zoals een hoge dosis vitamine C) en daardoor een vals gevoel van veiligheid geven en burgers demotiveren om zich te laten vaccineren, is deontologisch voor een arts onverantwoord. Dat geldt ook voor deelname aan forums en video’s waar de huidige pandemie wordt afgedaan als een complot, luidt het.

Een ernstige effectieve tuchtsanctie dringt zich op: een schorsing voor twee jaar. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Edward Wouters

  04 juni 2022

  .
  De Orde maakt hier zelf een zware deontologische fout..

  De farmaceutische industrie heerst.

  Zo is, sinds het vertrek van Prof. dr. Peter Gotzsche uit Cochrane, 4 jaar geleden, Cochrane verworden tot een mondstuk van farmaceutische multi-nationals.

  En daar tellen (daar dienen we niet flauw over te doen) de regels van de neo-liberale markt:

  - maximalisatie van de aandeelhouders-waarde

  - maximalisatie van de winsten

  - maximalisatie van de markt-penetratie en het markt-aandeel

  - cartel- en monopolie-vorming

  "volks-gezondheid" komt in het dagelijks beheer van een multi-national niet voor, hoogstens in de prospectus, pro forma.

  CoViD-2 komt niet uit de lucht gevallen, Het getal 2 impliceert een CoViD-1, en die was er in 2002-'03, (men vergeet, men vergat).

  Sinds 10 jaar (geleden) is er heel wat onderzoek gedaan naar medicatie en Vitaminen- & mineralen-supplementen, die een Influenza like illness (ILI) als Corona-luchtwegen-infecties kunnen behandelen.

  Er zijn dus massa's studies uit het laatste decennium, die dokters vandaag toelaten om CONFIDENT Hydroxy-Chloroquine (in het vroegste stadium) en Ivermectine (in elk stadium) voor te schrijven.

  Vermits tegelijk ook Zink, Vitamine-D, Vitamine-C en eventueel ook Azitromycine (tegen bacteriele sur-infecties in de longen) wordt voor-geschreven, is het misschien niet helemaal duidelijk welk van deze stoffen het meest een positieve impact heeft op het genezings-proces en het stoppenn van infectie(s).

  Linus Pauling de enige wetenschapper die 2 Nobel-prijzen op zijn naam heeft, heeft altijd het belang van Vitaminen en mineralen onderwezen, en het belang dus van supplementeren bij tekorten.

  Vitamine-D en Zink zijn waarschijnlijk de meest effectieve profylaxe/geneesmiddel tegen Corona-verkoudheden en erger, (long-ontstekingen).

  Maar al die hierboven vermelde stoffen vallen buiten het verdien-model van een multi-national.

  De Orde van Artsen, zal een keuze dienen te maken:

  - gaan voor het grote geld en meeheulen met de wolwen (korte trermijn denken),

  - of het geweten volgen (lange termijn denken.., de waarheid komt altijd boven drijven)

  Een dwaasheid begaan is menselijk, volharden in de dwaasheid is diabolisch.


  Edward Wouters
  Medisch Researcher
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  .

 • Edward Wouters

  03 juni 2022

  .
  Lees via de Domus Medica portaalsite het tussentijds verslag de dato 10 december 2020, van Pfizer/BioNtech voor de FDA, voor het bekomen van de EUA 'emergency use authorisation'.

  Dr. Dirk Avontrs maakte er ook een samenvatting van in een PowerPoint presentatie. Dit alles is te vinden via de rubriek (links boven) "Nieuws / Actueel", en vervolgens ga je (helemaal onderaanm scollend) naar de datum 14/01/2020.

  Relative risk reduction RRR = 95% voor een infectie waartegen 98,5% van de bevolking een perfecte kruis-immuniteit heeft, via het aangeboren 'innate immune system', onze (niet-zo-specifieke) eerste-lijns defensie.

  Daarbij is een RRR als zand in de ogen, een (voor gebruik in de praktijk quasi waardeloos) virtueel getal.

  Wat van belang is, dat is de 'absolute risk reductuion', en die is volgens Pfizer/BioNtech 1 op 10.000 geinoculeerden, als het gaat om een zwaar symptomatische CoViD te vermijden.

  The number to vaccinate (to prevent 1 case) NNTV = 10.000

  Tegelijk meldt Pfizer/BioNtech dat de ingeente bevolking de hygiene- en andere CoViD-maatregelen dient blijven te volgen. Er is niet onderzocht of de geinoculeerden, besmettelijke Corona-virussen verder verspreiden ('shedding'), dan wel of ze zelf resistent geworden zijn.

  Wie dit leest (de data, de dato 10 dec. '20, van Pfizer/Biontech zelf), heeft geen tekeningetje meer nodig, te meer dat 14% van de geinoculeerden flink ziek wordt ( > 38°C. koorts), of bedlegerig.

  En de (soms dodelijke) zware (permanant debiliserende) bijwerkingen neigen naar 5%, terwijl de absolute risk reduction 0,01% is (voor preventie zware CoViD).

  Lezen de verantwoordelijken in de medische sector nog de basic publicaties, en raw-data vooraleer deze data 'sliced, diced & cooked' met een allesverhullend sausje door de medisch-onkundige media worden geserveerd ?


  Edward Wouters
  Medisch Researcher
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  .

 • Dirk Van Den Broeck

  03 januari 2022

  Ik vind dat de Orde der Artsen nog sneller en strenger moet optreden in dergelijke onverantwoorde toestanden !Ook in wantoestanden met commercialisatie van het medisch gebeuren moet sneller en ''heftiger"opgetreden worden!M.v.g;Dr.D.Van den broeck 's-Gravenwezel

 • Dirk Van Den Broeck

  23 september 2021

  G.H.Volledig accoord met deze sanctie,er zou ook meer moeten gecontroleerd worden zeker in de richting attesten van werkonbekwaamheid(zie mooi voorbeeeld in de kamer van volksvertegenwoordigers ...)mvg Dr.D.Van den broeck

 • Frank COMHAIRE

  23 september 2021

  er is in Antwerpen een groep van enkele artsen die zich allerlei onzin toe eigenen, en de patiënten niet enkel fout informeren, maar daarenboven onaanvaardbare behandeling(en) voorschrijven. Die groep staat onder invloed van dr. Hertoghe en laat zich - ten onrechte -
  doorgaan voor gespecialiseerd in o.a. endocrinologie.

 • Frank PEETERS

  23 september 2021

  Als we deze lijn doortrekken moeten ook alle alternatieve artsen 2jaar geschorst worden!!
  Zijn we niet een beetje-veel aan het overdrijven?

 • André Depré

  23 september 2021

  Dit coronavirus woedt nu reeds bijna twee jaar en 99,95% van de mensheid heeft het overleefd.
  En toch probeert men ons met alle mogelijke middelen een experimentele spuit er tegen op te dringen.

 • Marc DE MEULEMEESTER

  23 september 2021

  Gelieve Bo , de man met het zaad van het kwaad , en zijn Bamix vibrator niet te vergeten !