Arts geschorst voor desinformatie covid-19

De provinciale raad Orde West-Vlaanderen schorste een spoedarts die desinformeerde  omtrent covid-19 maatregelen. Hij verspreidde onder meer een bericht dat volgens de raad wijst op een niet-gepaste attitude, kennis en deskundigheid voor de uitoefening van zijn beroep.

De arts wordt ook aangewreven dat hij zijn wetenschappelijke kennis onvoldoende bijhield volgens de huidige stand van de wetenschap, niet voldoende aandacht had voor gezondheidspreventie, -bescherming en -promotie, en onvoldoende zorgde voor het welzijn en de veiligheid van de patiënt.

De straf werd uitgesproken in afwezigheid van de arts zelf, die niet kwam opdagen. Het dossier bracht aan het licht dat de spoedarts publiekelijk mondeling, schriftelijk en via de sociale media de omvang en de gevolgen (oversterfte) van de pandemie in twijfel trok. Idem dito voor het nut van vaccinatie en andere overheidsmaatregelen. De arts uitte die stellingen ook in Whatsapp-groepen van artsen en verpleegkundigen.

De Orde hield bij de bepaling van de tuchtsanctie rekening met de voorbeeldfunctie van de arts, zeker ook in het licht van de talrijke adviezen van de nationale raad terzake. Blijkbaar sloeg de spoedarts ook de inhoud van de mail van zijn medisch directeur inzake covid-19 in de wind. Tegelijk werd rekening gehouden met de relatief beperkte rol van de arts in de sociale media en de Whatsapp-groepen.

Finaal leidde dat tot een schorsing van één maand, meldt het tijdschrift Qratio. Ook de provinciale raad Antwerpen schorste al een arts die 'desinformeerde' over de pandemie.

> Orde schorst huisarts-desinformator

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Dirk Van Renterghem

    03 januari 2022

    In Qratio juli 2021 publiceerde de Orde zélf een beschamend Voorwoord (Auteur dr Herwig Vollon) waarin verwezen werd naar 'mediageile virologen die desinformatie spuiden'...,, geenzins in consent met het verdedigen van de "eer en waardigheid" van het beroep. Naderhand miste ze de kans om enige rechtzetting of excuus te publiceren na die publieke belediging...